Cytaty
Teksty o zwycięstwach (29 cytatów)

2

Czasami niepowodzenie jest lepsze od zwycięstwa.
Przegrana więcej uczy niż triumf.

I. Mathieu, Rozdział 14
Tematy
1

Cały naród pobłogosławiony przez Boga w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa.

Tematy
1

Seks daje zwycięstwo, rychło jednak staje się klęską, i jedynym zwycięstwem nad nim staje się czystość.

Tematy
0

Zmagałem się ze śmiercią. A jest to najmniej pasjonujący pojedynek, jaki można sobie wyobrazić. Odbywa się w nieuchwytnej szarości: nic pod nogami, nic wokoło, nie ma widzów, chrzęstu oręża, chwały, nie ma wielkiej woli zwycięstwa, wielkiego strachu przed porażką, tylko niezdrowa atmosfera letniego sceptycyzmu, z maleńką wiarą we własne prawa i mniejszą jeszcze w prawa przeciwnika.

Część III, strona 92

I have wrestled with death. It is the most unexciting contest you can imagine. It takes place in an impalpable grayness, with nothing underfoot, with nothing around, without spectators, without clamor, without glory, without the great desire of victory, without the great fear of defeat, in a sickly atmosphere of tepid skepticism, without much belief in your own right, and still less in that of your adversary.

Ho lottato con la morte. È la contesa meno eccitante che immaginar si possa. Ha luogo in un grigiore impalpabile dove non s'ha più nulla sotto i piedi, nulla tutt'attorno; senza spettatori, senza clamori, senza glorie; senza un gran desiderio di vincere e senza gran paura della sconfitta, in un'atmosfera malaticcia di scetticismo tepido, senza una gran fede nel proprio diritto, e ancor meno in quello dell'avversario.

Tematy
0

Faszyzm i człowiek nie mogą współistnieć. Kiedy zwycięża faszyzm, przestaje istnieć człowiek, pozostają tylko wewnętrznie przeobrażone istoty człekokształtne. A kiedy zwycięża człowiek, obdarzony wolnością, rozumem i dobrocią – faszyzm ginie i ci, którzy mu ulegli, znowu stają się ludźmi.

Tematy
0

Bo nie można, nie można zwyciężyć wrogów zewnętrznych, zanim nie ukarze się własnych szkodników.

Tematy
0

W walce na śmierć i życie nie ma granic. Nie możemy pozostać obojętni na to, co się dzieje w najdalszych zakątkach świata. Zwycięstwo jakiegokolwiek kraju w walce z imperializmem jest naszym zwycięstwem, podobnie każda klęska jest nasza klęską.

Tematy
0

[...] alianci doszli do zwycięstwa na falach ropy naftowej. Ale ta fala nie dopłynie do brzegu.

0

Jakość przeciwników nadaje wartość zawodom i cenę zwycięstwu [...].

Tematy
0

Sprawa nasza jest słuszna. Wróg będzie rozgromiony. Zwycięstwo będzie do nas należeć.

Tematy
0

Wojna jest sądem królów; zwycięstwa są jej wyrokami.

Tematy
0

Życia nie da się wyrazić przez stan, lecz przez ruch: jedyne, niewątpliwe zwycięstwo ziarna, w którym drzemie ukryta siła.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o zwycięstwach
Opis tematu

Zwycięstwo – utwór dramatyczny Karola Irzykowskiego.

Zwycięstwo – dramatyczny sportowy film akcji z 1969 roku. Zwycięstwo – film wojenny z 1974. Zwycięstwo – film dramatyczny z 1995.

Zwycięstwo – film dokumentalny Aliny Czerniakowskiej z 1995.