Cytaty
Teksty o zobowiązaniach (5 cytatów)

1

Moja koncepcja przyjaźni: żadnych zobowiązań poza jednym, żeby być gotowym we właściwym momencie.

II. Sylvie, Rozdział 51
Tematy
0

Kot nie jest zobowiązany do życia według praw ustalonych przez lwa.

Tematy
0

Umowa dżentelmeńska to wzajemne zobowiązanie, które łamie się w nadziei, że druga strona go dotrzyma.

Tematy
0

Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem.

Tematy
0

Dlaczego jesteśmy zawsze bardziej sprawiedliwi i wielkoduszni wobec zmarłych? Nie mamy wobec nich żadnych zobowiązań.

Tematy

Cytaty o zobowiązaniach
Opis tematu

Klasyczna definicja z prawa rzymskiego brzmi: Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iuria (łac.

zobowiązanie jest węzłem prawnym, który zmusza nas do wykonania świadczenia pewnej rzeczy, według praw naszego państwa). Cele stosunku zobowiązaniowego. ekonomiczne – wymiana dóbr i usług,.

zaspokojenie interesów jednej strony (np. wynikających z deliktów),. pozaekonomiczne (np. chęć dokonania przysporzenia przy darowiźnie).