Cytaty
Teksty o zniewadze (5 cytatów)

2

Dla roweru, stworzenia łagodnego i o potulnym sposobie bycia, obecność napisów zakazujących mu przekraczania pięknych oszklonych drzwi jest upokorzeniem i zniewagą. [...] we wszystkich bez wyjątku krajach świata zabrania się wprowadzania rowerów. Niektórzy dodają „i psów”, co potęguje tak w rowerach, jak i w psach ich kompleksy niższości.

Zakaz wprowadzania rowerów
Tematy
1

Ach, zniewagi są najczęstszą nagrodą za dobrze wykonaną pracę!

Tematy
0

Są ludzie wybuchowi, reagujący natychmiast na każdą doznaną zniewagę, ale też szybko o niej zapominający. Taki choć na razie gwizdnie swego krzywdziciela w ucho, za chwilę gotów go serdecznie ucałować i zaprosić na jedną większą wódkę.

Dramat w tunelu
Tematy
0

Są ludzie, których religia polega na przebaczaniu zniewag; przebaczają, ale nie zapominają ich nigdy.

Tematy
0

Nie być kochaną - to nieszczęście; nie być już kochaną - to zniewaga.

Tematy

Cytaty o zniewadze
Opis tematu

Znieważyć można słowem (ubliżanie), pismem lub czynem poprzez inne obraźliwe zachowanie.

Tym samym działaniem można dopuścić się również zniesławienia. Zagrożony karą grzywny albo karą ograniczenia wolności na podstawie art. 216 § 1 Kodeksu karnego.

Jeżeli sprawca znieważa inną osobę za pomocą środków masowego przekazu (§ 2), podlega jednej z wymienionych kar albo karze pozbawienia wolności do 1 roku. W razie skazania za zniewagę za pomocą środków masowego przekazu sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego (§ 4).