94 cytaty

Cytaty
Teksty o złu (94 cytaty)

5

I choć wydaje ci się, że było źle i jest źle, nie oszukuj się - może być jeszcze gorzej.

Tematy
2

Nie liczą się początki, o ile koniec jest dobry.

Tematy
1

Zło nie ma dziś postaci grzyba atomowego, momentalnej i ostatecznej zagłady, ale formę niezliczonych, codziennych utrapień, lęków i cierpień, które trzymają nas w żelaznej, kolącej obroży nieszczęścia.

Tematy
1

Kto jest dobry? Kto zły? Nie ma ludzi dobrych i złych, są tylko złe albo dobre uczynki. I ludzie, którzy miotają się między nimi.

Tematy
1

W nic bowiem w świecie nie wierzę tak głęboko, żadne inne wyobrażenie nie jest mi tak drogie jak wyobrażenie jedności, jak pogląd, że cały świat jest boską jednią i wszelkie cierpienie, wszelkie zło polega tylko na tym, że my, poszczególni ludzie, nie czujemy się już nieodłącznymi cząstkami tej całości, że Ja przydaje sobie zbyt wielkie znaczenie.

Tematy
1

Bądź tak uprzejmy i spróbuj przemyśleć następujący problem - na co by się zdało twoje dobro, gdyby nie istniało zło, i jak by wyglądała ziemia, gdyby z niej zniknęły cienie? Przecież cienie rzucają przedmioty i ludzie. Oto cień mojej szpady. Ale są również cienie drzew i cienie istot żywych. A może chcesz złupić całą kulę ziemską, usuwając z jej powierzchni wszystkie drzewa i wszystko, co żyje, ponieważ masz taką fantazję, żeby się napawać niezmąconą światłością? Jesteś głupi.

Tematy
1

Diabeł jest optymistą, o ile sądzi, że może ludzi uczynić gorszymi.

Tematy
0

Zamiast być championami na rzecz wolności i demokracji, toczymy nieuzasadnione i głęboko niesprawiedliwe wojny, czyniące znacznie więcej złego.

Tematy
0

Błąd to zło, które popełnia się bez przyjemności.

Tematy
0

[...] nikt nie ma prawa źle postępować, nawet jeśli sam został źle potraktowany.

Część pierwsza: Moje przeżycia w obozie koncentracyjnym, strona 143
Tematy
0

[...] zło będzie trwało tak długo, aż złe zakończenie wyda się błogosławieństwem.

Osiem, strona 95
Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o złu
Opis tematu

Zło to jedna z dwóch podstawowych kategorii moralnych, przeciwieństwo dobra.

W filozofii teistycznej zło to stan nieistnienia, nieobecności lub zakłócenia dobra rozumianego jako stan, w jakim Bóg (osobowy absolut) chce, aby rzeczy się znajdowały. W buddyzmie zło może być utożsamiane ze złą karmą. W zaratusztrianizmie − podobnie jak w manicheizmie i innych systemach dualistycznych − zło jest pojęte (obok dobra) jako jedna z pierwotnych zasad bytu, w odróżnieniu od chrześcijaństwa, w którym przyjmuje się, że zło jest "tylko brakiem dobra".

Katolicyzm głosi, że zło zawsze ma wymiar osobowy (konkretny człowiek i odpowiedzialność za czyny), stąd obowiązek indywidualnej spowiedzi. Zło weszło na świat wraz z grzechem pierwszych rodziców i rozlało się na całe stworzenie (przejawy: choroby, starość i w końcu śmierć itp.