Cytaty
Teksty o zdrowiu (24 cytaty)

3

Satysfakcjonujące kontakty społeczne, przyjaźń i więzi rodzinne są ważniejsze dla zdrowia, ważniejsze od ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu.

Rozdział 55

ызды взфд сбджя ыбщзф вьлджф ьбсюлщ фьлдть зщвыфол втоллдь фывльд ьлдфьы лдвф ьлщзшо цйзщл лфвждл улдывг

Tematy
2

Nic nie przyniesie większej korzyści ludzkiemu zdrowiu oraz nie zwiększy szans na przetrwanie życia na Ziemi w tak dużym stopniu jak ewolucja w kierunku diety wegetariańskiej.

Tematy
1

Czasem w chorobie więcej się czuje niż przy zdrowiu. Zdrowie zamula, a w chorobie może taka jasność przyjść, że widzisz, czego w zdrowiu nigdy nie zobaczysz.

Tematy
1

Bo myśli po śnie są tak samo wygłodniałe jak jaskółki o świcie. I w szpitalu to przychodzą myśli, jakie chce się i nie chce. I nawet takie, które by nigdy zdrowemu nie przyszły. Bo zdrowemu się myśli tylko po tej stronie świata. A gdy chce pomyśleć i po tamtej, myśli ześlizgują się jak po szkle. Bo tam trzeba by się wybrać duszą i ciałem ze swoimi myślami. I na zawsze.

Tematy
1

Nie ma prawdy poza wysiłkiem fizycznym i kontemplacją, wszystko inne jest przypadkowe, niepotrzebne, niezdrowe. Zdrowie to ćwiczenie i pustka, mięśnie i metydacja, w żadnym razie myśl.

Tematy
0

Nie każdy wewnętrzny konflikt musi mieć automatycznie podłoże neurotyczne; wiele sprzeczności, jakie odczuwamy, to zdrowe, normalne zjawisko.

Część druga: Podstawy logoterapii, Nerwice noogenne, strona 155
Tematy
0

Najlepsze choroby, z punktu widzenia interesu [...] to te, które mają długotrwały charakter. Idealnie – to znaczy, by wyciągnąć z tego maksymalny zysk – pacjent powinien albo wyzdrowieć, albo umrzeć, tuż zanim skończą mu się pieniądze.

Tematy
0

Dobrze być głodnym. Głód to oznaka zdrowia.

Część 2 Starzy kumple, Rozdział 1
Tematy
0

Psychologowie twierdzą, że ludzie chorzy w istocie rzeczy nie chcą naprawdę wyzdrowieć. W chorobie jest im dobrze. Oczekują ulgi, ale nie ma powrotu do zdrowia.

Tematy
0

Im więcej zdrowia zwykle się ma, tym mniej cierpliwości w cierpieniu fizycznym.

Tematy
0

Poczucie zdrowia zobywamy tylko przez chorobę.

Tematy
0

Zdrowie chętniej widzi, gdy ciało tańczy, niż pisze.

Tematy
0

Ten, co popełnił błąd, niech nie upada na duchu, bo i błędy pomagają do zdrowia duszy.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o zdrowiu
Opis tematu

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych w art.

12 głosi: „Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego”, zobowiązując Strony do zapewnienia tego prawa. Wyróżnia się. zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów;.

zdrowie psychiczne. zdrowie emocjonalne – zdolność do rozpoznawania emocji, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją,.