Cytaty
Teksty o zaufaniu

Nie ma słów ani gestów równie wiarygodnych jak psie podanie łapy. Nie ma równie godnych zaufania poglądów, jak te wyrażane przez psa, co pragnie, by zostało zrobione wszystko, co mu rozkażę. Gdy zaś coś się nie uda, smutno ogonem macha, obca mu obłuda.

Tematy

Człowiek może postąpić dziesięć razy źle, potem raz dobrze i ludzie z powrotem przyjmują go do swoich serc. Ale jeśli postąpi odwrotnie: dziesięć razy dobrze, a potem raz źle, nikt już więcej mu nie zaufa.

Tematy

Zaufanie. Wiara. Otucha. Poleganie na kimś. Pewność. Ochrona. Bezpieczeństwo. Słowa. — Może coś one i znaczą w innym wszechświecie.

Tematy

Proszę narysować kwadrat na podłodze [...] i stanąć po jego środku, w ramach zakreślonej przestrzeni wierzę panu, ale poza nią nie mam pana większego zaufania niż do siebie samego.

Tematy

W młodości człowiek sądzi, że seks jest kulminacją zaufania. Później odkrywa, że to ledwie początek.

Tematy

Co ja ci zawsze powtarzałem? Żebyś nigdy nie ufała niczemu i nikomu, jeśli nie wiesz, gdzie jest jego mózg.

Tematy

„Mieć” zaufanie. Nigdy się nie „ma” zaufania. Zaufanie to nie jest coś, co się posiada. To coś, czym się obdarza. „Darzy się” zaufaniem.

Umieć żyć to: żyć lekko bez lekkomyślności; być wesołym bez swawoli; mieć odwagę bez brawury, zaufanie i radosną rezygnację.

Tematy

Zaufanie jest czymś tak pięknym, że nawet największy oszust odczuwa pewien szacunek dla tego, kto go nim obdarza.

[...] kobiety niełatwo dają się zwieść stanowiskami i hierarchiami, mundurami i medalami. Przeciwko zaufaniu, jakim mężczyźni darzą ukształtowane przez siebie instytucje, kobiety wysunęły zasadę osobowości, w której „być” ważniejsze jest niż „robić”.

Ian McEwan Ian McEwan Dziecko w czasie
Strona 69 Rozdział 3
Tematy

Zastanawiał się, czy po tym wszystkim, co razem przeszli, może jej naprawdę ufać. Potem jednak zadał sobie pytanie, czy jest rzeczą rozsądną kochać kobietę tak bardzo, by darzyć ją całkowitym zaufaniem.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o zaufaniu
Opis tematu

Piotr Sztompka Zaufanie: fundament społeczeństwa, Kraków: Znak, 2007, ISBN 978-83-240-0850-6.

Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz Trust Management in Virtual Work Environments: A Human Factors Perspective, CRC Press Taylor & Francis Group, 2008, ISBN 978-1-4200-6890-0. Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Warszawa: "Difin", 2007, ISBN 978-83-7251-686-2. Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie.

Koncepcja, narzędzia, zastosowania, Kraków: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2009, ISBN 978-83-7526-660-3. zarządzanie przez zaufanie.