Cytaty
Teksty o zasadach (15 cytatów)

1

Miałem oczywiście zasady, na przykład, że żony przyjaciół są nietykalne. Po prostu z całą szczerością przestawałem czuć przyjaźń dla mężów kilka dni wcześniej.

Tematy
0

Koty zdają się wyznawać zasadę, że nigdy nie zaszkodzi poprosić o to, czego się chce.

Tematy
0

Ze wszystkich facetów ten jest jej ulubionym, bo tylko on myśli w taki sam sposób jak ona. Tylko on wierzy, że seks i przemoc to dwie strony tego samego medalu; nie tylko w to wierzy, ale też postępuje zgodnie z tą zasadą.

Tematy
0

[...] najbardziej [podstawowa zasada] społecznej interakcji: kiedy ktoś mówi, że będzie szczery, to zwykle znaczy, że zacznie kłamać szybciej, niż koń galopuje.

Część 1 Zakopany skarb, 1978
Tematy
0

[...] poczucie fundamentalnych zasad przyzwoitości nie wszystkim przy urodzeniu jest równo dane [...].

Rozdział I
Tematy
0

Rzecz nie w tym, jakie są te zasady, lecz w tym, że w ogóle są.

0

Amerykańska polityka opiera się na dwóch zasadach: każdy prezydent USA powinien mieć swoją wojnę. I druga: mogą przy tym zostawić innych bez pomocy. A przy tym podkreślają z upodobaniem, że są prawdziwymi chrześcijanami.

Tematy
0

Gdy dwóch rzetelnych ludzi sprzecza się o zasady, obydwaj mają rację.

Tematy
0

Złota zasada: Nie należy sądzić ludzi według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią.

Tematy
0

Za najważniejsze zadanie państwa uważam ochronę jednostki i umożliwienie jej twórczego rozwoju. [...] Zmuszając nas do służby wojskowej, państwo sprzeniewierzą się tej zasadzie.

Tematy
0

Moje zainteresowania naukowe zawsze ograniczały się głownie do poszukiwania podstawowych zasad. [...] Dlatego właśnie opublikowałem tak niewiele, jak że to moje ogromne pragnienie poznania zasad powodowało, iż większość czasu trawiłem na bezowocnych poszukiwaniach.

Tematy
0

[...] przekonuję się, że zasady tak naprawdę nie obowiązują, chyba że jest się najedzonym...

0

Rewolucja wieku zabija to, co zostało z Boga w samych zasadach.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o zasadach
Opis tematu

Według klasycznej, jonowej teorii Arrheniusa, zasada to związek chemiczny, który po wprowadzeniu do roztworu wodnego, na skutek dysocjacji z wydzieleniem anionów wodorotlenowych, zwiększa stężenie jonów OH- i zmniejsza stężenie jonów oksoniowych H3O+ (zwiększa pH roztworu).

Zasadą w rozszerzonej teorii Arrheniusa jest też amoniak, mimo że nie zawiera w swoich cząsteczkach jonów wodorotlenowych. Wiąże on jednak atom wodoru z wody wiązaniem koordynacyjnym wolną parą elektronową atomu azotu, co prowadzi do wzrostu stężenia jonów OH-. NH3 + H2O → NH4+ + OH-.

Zasada według definicji Brønsteda-Lowry'ego to każdy związek chemiczny, który w warunkach danej reakcji jest akceptorem (czyli inaczej przyjmującym) kationu wodorowego (H+) czyli protonu. Z drugiej strony kwas to każdy związek, który może być donorem, czyli inaczej dostarczycielem protonu (kationu wodorowego).