Cytaty
Teksty o zapachu (5 cytatów)

1

Rzeczy istnieją dla [psa] tak długo, jak długo wydzielają zapach, który może wdychać. Podczas gdy możemy stać w jednym miejscu i chłonąć świat wzrokiem, psy muszą się poruszać, aby nim nasiąknąć. Nic dziwnego, że wydają nam się roztargnione: ich teraźniejszość jest w bezustannym ruchu.

Wewnątrz psa, Przelotne i zmienne...
Tematy
1

Pamięta się tylko światło. Zawsze światło. I zapach. Jasny, odurzający aromat blasku.

Tematy
0

Samotność jest jak ogród, w którym dusza usycha, a kwiaty przestają pachnieć.

Tematy
0

Kiedy wąchamy ciało innego człowieka, to jest tak, jakbyśmy wdychali przez usta i nos samo to ciało.

Tematy
0

Nieśmiałość to wdzięk i zapach miłości. Między innymi można ją po tym rozpoznać.

Tematy

Cytaty o zapachu
Opis tematu

cecha związków chemicznych lub ich mieszanin (odorantów), polegająca na zdolności do pobudzania narządu węchu, czyli odgrywania roli bodźców wywołujących wrażenia (mówimy np. "Aminy mają zapach rybi"),.

wrażenie węchowe, odbierane w wyniku działania chemicznego bodźca (mówimy np. "Czuję jakiś ładny zapach"). W języku polskim przez zapach rozumie się często woń przyjemną, jest np. nazwą olejków dodawanych do potraw, ale używa się tego słowa również w sensie woni obojętnej lub przykrej – nieprzyjemne zapachy są nazywane smrodem, odorem lub fetorem. Człowiek odczuwa zapachy na skutek wdychania do nosa powietrza, w którym zawarty jest co najmniej jeden związek wonny w ilości większej od określonego stężenia minimalnego.

Aby pierwiastek lub związek chemiczny był wonny, przede wszystkim musi być lotny, czyli musi mieć wystarczająco dużą prężność pary w temperaturze pokojowej. Kolejne warunki, to zdolność do przenikania przez błonę śluzową, znajdującą się na powierzchni nabłonka węchowego, oraz do tworzenia kompleksów z białkami receptorowymi, mieszczącymi się w błonie komórek węchowych (receptorowych) nabłonka.