14 cytatów

Cytaty
Teksty o żalu

Nie żałuj, nig­dy nie żałuj, że mogłeś coś zro­bić w życiu, a te­go nie zro­biłeś. Nie zro­biłeś, bo nie mogłeś.

Tematy

Chcę tylko powiedzieć, że nie mam do nikogo żalu. Posyłacie mnie do świata lepszego, niż ten był kiedykolwiek.

ostatnie słowa
Tematy

Zdecydowanie wolę krótką, oczyszczającą awanturkę od noszenia w sobie tygodniami jakiegoś niewyartykułowanego żalu.

Tematy

Żal za miłością to wciąż miłość... a jeżeli nie ma już miłości, nie ma i żalu za miłością.

Tematy

No, i tych akacji szkoda. Żal za gardło ściskał, gdy się takie stare drzewa waliły pod piłami jak patyki. Człowiek się urodził z nimi, rósł z nimi, to myślał, że i umrze z nimi.

Tematy

Melancholia to żal po innym świecie, nigdy jednak nie dowiedziałem się, po jakim.

Tematy

Jeżeli ko­bieta cię zdradzi, zaw­sze mieć będzie żal do ciebie, że z twe­go po­wodu nie mogła te­go uczy­nić wcześniej.

Tematy

Zorganizowanej sile można przeciwstawić jedynie zorganizowaną siłę. Niezależnie od tego, jak bardzo bym tego żałował, nie ma innego wyjścia.

Tematy

Nawet ta przeszłość, o której rozmyślali bez przerwy, miała jedynie smak żalu.

Tematy

Kogo wolno nam kochać? [...] Prawdę, że znam, sądziłem. Choć z żalu już umarłem, o mojej śmierci nie wie jeszcze nikt.

Tematy

Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy.

Tematy

Jeśli będziesz przemawiał w gniewie, będą to słowa, których zawsze będziesz żałował.

Tematy

Co najwyżej można się spodziewać od życia odrobiny wiedzy o sobie samym, która przychodzi za późno i jest źródłem niewyczerpanych żalów.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o żalu
Opis tematu

żałoba.