14 cytatów

Cytaty
Teksty o żalu (14 cytatów)

1

Nie żałuj, nig­dy nie żałuj, że mogłeś coś zro­bić w życiu, a te­go nie zro­biłeś. Nie zro­biłeś, bo nie mogłeś.

Tematy
0

Chcę tylko powiedzieć, że nie mam do nikogo żalu. Posyłacie mnie do świata lepszego, niż ten był kiedykolwiek.

ostatnie słowa

Tematy
0

Zdecydowanie wolę krótką, oczyszczającą awanturkę od noszenia w sobie tygodniami jakiegoś niewyartykułowanego żalu.

Tematy
0

Żal za miłością to wciąż miłość... a jeżeli nie ma już miłości, nie ma i żalu za miłością.

Tematy
0

No, i tych akacji szkoda. Żal za gardło ściskał, gdy się takie stare drzewa waliły pod piłami jak patyki. Człowiek się urodził z nimi, rósł z nimi, to myślał, że i umrze z nimi.

Tematy
0

Melancholia to żal po innym świecie, nigdy jednak nie dowiedziałem się, po jakim.

Tematy
0

Jeżeli ko­bieta cię zdradzi, zaw­sze mieć będzie żal do ciebie, że z twe­go po­wodu nie mogła te­go uczy­nić wcześniej.

Tematy
0

Zorganizowanej sile można przeciwstawić jedynie zorganizowaną siłę. Niezależnie od tego, jak bardzo bym tego żałował, nie ma innego wyjścia.

Tematy
0

Nawet ta przeszłość, o której rozmyślali bez przerwy, miała jedynie smak żalu.

Tematy
0

Kogo wolno nam kochać? [...] Prawdę, że znam, sądziłem. Choć z żalu już umarłem, o mojej śmierci nie wie jeszcze nikt.

Tematy
0

Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy.

Tematy
0

Jeśli będziesz przemawiał w gniewie, będą to słowa, których zawsze będziesz żałował.

Tematy
0

Co najwyżej można się spodziewać od życia odrobiny wiedzy o sobie samym, która przychodzi za późno i jest źródłem niewyczerpanych żalów.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o żalu
Opis tematu

żałoba.