Cytaty
Teksty o wzorcach (2 cytaty)

0

W czasach Platona, a nawet później, w czasach Jeffersona, było jeszcze możliwe pogodzenie demokracji z istnieniem elit moralnych i intelektualnych, natomiast obecnie demokracja opiera się na odmiennym założeniu - że nikt inny nie jest lepszy ode mnie. [...] Pogląd taki nie sprzyja naśladowaniu dobrych wzorców.

Tematy
0

Ludzkość ma wszelkie powody, by wyżej cenić twórców norm i wzorców moralnych niż odkrywców prawdy obiektywnej. To, co zawdzięczamy Buddzie, Mojżeszowi i Chrystusowi, ma dla mnie większą rangę niż wszystkie osiągnięcia dociekliwego, konstruktywnego umysłu.

Tematy

Cytaty o wzorcach
Opis tematu

Wzorzec – słowo, które może oznaczać wzór jednostki miary, wzór rzeczy, wyrobu albo zalecany wygląd lub zachowanie się osoby (wzór do naśladowania) lub zwierzęcia.

Wzorzec to zwykle coś pozytywnego, godnego naśladowania a także cel, do którego należy dążyć. Pojęcie wzorca jest szeroko stosowane i w różnych dziedzinach oznacza. w metrologii.

wzorzec jednostki miary, inaczej: etalon. wzorzec inkrementalny.