Cytaty
Teksty o wyrazach (6 cytatów)

1

Słodszy wyraz nad wszystko, wyraz miłości, któremu nie masz równego na ziemi, oprócz wyrazu - ojczyzna.

Tematy
0

Najbardziej bolesną rzeczą w biciu jest zamierzona obraza, jakiej jest ono wyrazem.

Część pierwsza: Moje przeżycia w obozie koncentracyjnym, strona 51
Tematy
0

[...] dobrze się dzieje w języku, gdy w obieg społeczny wchodzą nowe użycia słów czy nowe połączenia wyrazowe. Nie ulega przecież wątpliwości, że wzbogacają one system stylistyczny, stając się dla mówiących jeszcze jedną ofertą leksykalną. Źle się natomiast dzieje, gdy ta nowa oferta zaczyna być traktowana jako wyłączna, bo momentalnie nabiera charakteru wyrazowego natręta – manierycznego, snobistycznego.

Tematy
0

[...] on nie lubi pisać na komputerze [...], woli ściskać w garści pióro i czuć, jak drugim końcem wyłażą wyrazy. To niezrównane uczucie, [...] kiedy wyraz przychodzi na świat, aż dreszcz człowieka przenika.

0

Czyż wszelka forma nie polega na eliminacji, konstrukcja nie jest uszczupleniem, czy wyraz może oddać co innego jak tylko część rzeczywistości?

Rozdział IV: Przedmowa do Filidora dzieckiem podszytego
Tematy
0

A może właśnie nieposiadanie formy jest najlepszym wyrazem siły?

Tematy

Cytaty o wyrazach
Opis tematu

„Wyraz” nie jest tworem w pełni obiektywnym i co jest wyrazem, a co nim nie jest, zależy w sporym stopniu od tradycji językoznawczej danego języka.

W językach analitycznych „wyraz” to to samo co „słowo”, w językach fleksyjnych pojęcie wyrazu wydaje się mniej jasne – wyrazem jest morfem bazowy z dołączonymi do niego aktualnie użytymi morfemami odmiany. W praktyce przyjmuje się kryterium graficzne: w ramach tekstu pisanego (zapisanego w alfabetach zachodnich: greckim, łacińskim, cyrylickim, ormiańskim, gruzińskim, a także w hebrajskim traktuje się jako ciąg liter pomiędzy dwiema spacjami. To kryterium nie ma zastosowania do wielu innych systemów pisma (np. arabskiego, gdzie pseudo-spacje pojawiają się wewnątrz wyrazów; chińskiego, japońskiego, czy wielu pism Azji południowo-wschodniej, gdzie w ogóle nie stosuje się spacji; tybetańskiego, gdzie spację zapisuje się po każdej sylabie, bez względu na długość wyrazu/słowa; podobnie zresztą jak w tekstach wietnamskich zapisywanych przecież z użyciem alfabetu łacińskiego.

Szczególnie trudne jest do stosowania w przypadku analizy wypowiedzi ustnych (czy języków nie posiadających w ogóle pisma). W przypadku języka polskiego przyjmuje się kryterium morfologiczno-graficzne, w połączeniu z fonetycznym (granicę wyrazu wyznacza stały akcent na drugiej sylabie od końca).