Cytaty
Teksty o Wszechświecie (15 cytatów)

2

Wszechświat jest i pozostanie niewzruszony. Z tej perspektywy nasze opinie, nasze boje, nasze cierpienia nie są ani tak ważne, ani tak wyjątkowe, jak nam się wydaje.

Tematy
1

Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały Wszechświat działa potajemnie, by udało ci się to osiągnąć.

Tematy
0

Uważam, że istnieje duża szansa, iż badania wczesnego wszechświata i wymogi matematycznej spójności doprowadzą do poznania kompletnej, jednolitej teorii w ciągu życia obecnego pokolenia, jeżeli, oczywiście, nie wysadzimy się najpierw w powietrze.

Tematy
0

Zaufanie. Wiara. Otucha. Poleganie na kimś. Pewność. Ochrona. Bezpieczeństwo. Słowa. — Może coś one i znaczą w innym wszechświecie.

Tematy
0

Wszechświat ma właśnie tyle punktów centralnych, ile w nim żywych istot. Każdy z nas – jest osią świata i świat rozpada się na kawałki, gdy człowiek słyszy syknięcie: „Jesteście aresztowani!”.

Tematy
0

Ale już za późno na jakiekolwiek ulepszenia, Wszechświat jest już ukończony, sklepienie położone, a wióry z budowy zabrano przed milionem lat.

0

Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.

Tematy
0

[...] porządek, który widzimy we wszechświecie, może wcale nie tkwi w nim samym, lecz w paradygmatach myśli, jakie weń wprowadzamy.

0

Wszechświat to trumna na wszystkie formy życia i nieżycie całe.

Tematy
0

Artysta powinien być w swoim dziele jak Bóg we wszechświecie, niewidoczny a wszechmocny: żeby się go czuło wszędzie, ale nie widziało nigdzie.

L'auteur, dans son œuvre, doit être comme Dieu dans l'univers, présent partout, et visible nulle part.

Tematy
0

Definicja modlitwy: „...prosić o anulowanie praw wszechświata na rzecz jednego petenta, przyznającego, iż jest tego niegodny.”

Tematy
0

Moje doznania mają naturę religijną w tym sensie, iż jestem świadomy, że umysł ludzki jest zbyt ograniczony, by głębiej wniknąć w harmonię Wszechświata, którą nazywamy „prawami natury”.

Tematy
0

Bo wszechświat zawsze pomaga nam spełniać marzenia, nawet najbardziej błahe.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o Wszechświecie
Opis tematu

Według powszechnie przyjętych teorii potwierdzonych przez różne dane obserwacyjne wiek Wszechświata wynosi 13,82 miliardów lat.

Średnica widzialnego Wszechświata (przy przyjęciu pojęcia współrzędnych współporuszających się) to ok. 91–93 miliardów lat świetlnych (ok. 28 miliardów parseków), czyli 8,8×1026 metrów. Nie da się określić rozmiarów całego Wszechświata – możliwe, że jest nieskończony. Obserwacje naukowe oraz rozwój teorii fizycznych doprowadziły do wnioskowania o składzie i ewolucji Wszechświata.

W całej zapisanej historii proponowane były kosmologia, kosmogonia i modelowanie naukowe – nauki mające wyjaśniać obserwacje Wszechświata. Najstarsze teorie geocentryczne zostały stworzone przez indyjskich i starożytnych greckich filozofów.