Cytaty
Teksty o wrażeniach (9 cytatów)

1

Przez chwilę czułem [...], że jestem częścią świata prostych faktów. Jednak to wrażenie nie trwało długo.

Część I
Tematy
0

[...] myślenie polega właśnie [...] na dociekaniu przyczyn i jedynie w ten sposób wrażenia stają się wiedzą i nie giną, ale nabierają wagi i poczynają emanować tym, co się w nich zawiera.

Część pierwsza, Przebudzenie, strona 46
Tematy
0

Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu – jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko...

Tematy
0

Za każdym razem, kiedy jesteśmy pod wrażeniem czegoś, co zrobiło zwierzę, znaczy to tyle, że wcześniej nie docenialiśmy jego inteligencji.

Tematy
0

Bezustannie towarzyszyło mu wrażenie, że nikt nie porusza sedna sprawy. [...] Nawet osoby o najlepszych intencjach coś ukrywają przed nim, a zarazem przed sobą, z obawy przed koniecznością zmierzenia się z prawdą straszną i oskarżycielską.

Tematy
0

Tak nam trudno oprzeć się pokusie zrobienia wrażenia na innych, kiedy jesteśmy razem.

Bagman i Crouch
0

Właśnie to mnie fascynuje w lustrach. Odbijały tyle ludzkich twarzy... Niełatwo się oprzeć wrażeniu, iż jakaś cząstka każdej z tych osób w nich pozostała.

Tematy
0

Nie uwierzy pan, sprawia mi przykrość, gdy muszę świecę zgasić. Mam wrażenie, jakbym przerywał jej życie. Jakby coś nagle się skończyło, a nic już się nie miało zacząć. Jakbym w sobie coś zgasił. Nie wiem, jak to panu wytłumaczyć.

Tematy
0

Mężczyzna pozostaje zazwyczaj bardzo długo pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie.

Cytaty o wrażeniach
Opis tematu

W psychologii wyróżnia się również zjawisko kierowania wrażeniem, które polega na wykreowaniu i utrzymaniu takiego wizerunku własnej osoby w oczach otoczenia, który pozwoli na późniejsze odnoszenie zeń korzyści np. politycznych, osobistych itp.

charakter – rodzaj wrażenia, zależny od tego, na który narząd zmysłu oddziałuje bodziec, np. smakowe, węchowe, wzrokowe,. jakość – oceniana po interpretacji odebranego sygnału, z zaangażowaniem analizatorów znajdujących się w OUN (zob. np. analiza sensoryczna, rodzaje testów psychofizycznych, jakość hedoniczna),.

intensywność – wartość zależna od wielkości bodźca działającego na narząd zmysłu (zob. psychofizyka, np. prawo Webera-Fechnera, potęgowe prawo Stevensa, prawa psychofizyczne w olfaktometrii),.