29 cytatów

Cytaty
Teksty o winie (29 cytatów)

2

Moja niewinność nie upraszcza sprawy [...]. Chodzi tu o różne subtelności, w które sąd wnika. W końcu jednak wywleka skądś, gdzie pierwotnie nic nie było, jakąś wielką winę.

Tematy
0

Motto kota: nieważne, co zrobiłeś, staraj się zawsze, by wyglądało na to, że to wina psa.

Tematy
0

Wiem, że to ona jest wszystkiemu winna [...]. Zbyt dużo czasu spędza we własnej głowie, to nigdy dobrze się nie kończy.

Adam, 17 maja 2015, strona 52
Tematy
0

[...] człowiek ma zdolność do kreatywnego przekuwania negatywnych stron życia na coś pozytywnego i konstruktywnego. [...] stąd też mowa o tragicznym optymizmie [...], który w swoim najpełniejszym wymiarze jest w stanie: (1) zmienić cierpienie w sukces i osiągnięcie człowieka, (2) w winie odnaleźć szansę przemiany na lepsze oraz (3) w przejściowości życia dostrzec motywację do odpowiedzialnych działań.

Postscriptum 1984, Obrona tragicznego optymizmu, strona 201
Tematy
0

Katolicyzm nie jest religią przynoszącą ukojenie. To religia przygnębiająca. Jesteśmy wszyscy przygnieceni winą.

Tematy
0

[...] ludzie popełniają samobójstwo nie tylko wskutek poczucia winy.
Czasami wystarczy nudny program w telewizji.

Det. em., Rozdział 13
Tematy
0

[...] wyrazy współczucia nie są równoznaczne z przyznaniem się do winy.

0

[...] milczałam, więc wina leży także po mojej stronie.

Tematy
0

- Wściekasz się, tym gorzej dla ciebie. Nie mam najmniejszej ochoty cię ratować i odmawiam ci swego poczucia winy. - Nie zamierzam nienawidzić siebie za to, co zrobiłem, cokolwiek by to nie było.

Tematy
0

Dobrze jest budować sobie poparcie krzykiem, który tłumaczy, że upośledzeniu czy biedzie winien jest zawsze jakiś „obcy”, istota nie całkiem ludzka.

0

Lepiej nie ukarać jednego winnego, niż ukarać jednego niewinnego.

Tematy
0

Człowiek jest tak cudownie skonstruowany, że zawsze zrzuca winę na innych. Albo przynajmniej wynajduje sobie okoliczności łagodzące.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o winie
Opis tematu

W polskim prawie karnym wina może być umyślna lub nieumyślna.

Prawo cywilne wyróżnia winę umyślną oraz wynikające z niedbalstwa przekroczenie zakazu nieczynienia drugiemu szkody. Teoria psychologiczna winy – ujmuje winę ontologicznie, jako stosunek psychiczny sprawcy do realizacji czynu zabronionego; istotne jest, czy sprawca chciał popełnić przestępstwo oraz czy godził się na to, dzięki czemu (naganny stosunek psychiczny) można przypisać mu winę. Teoria normatywna winy – wprowadza pojęcie zarzucalności i koncentruje się na możliwości postawienia sprawcy pewnego zarzutu; jeżeli sprawca narusza obowiązujące przepisy (kryteria zarzucalności określone są w kodeksie karnym), to można przypisać mu winę.

Teoria kompleksowa (teoria normatywna w ujęciu kompleksowym) – bierze pod uwagę zarówno stosunek psychiczny jak i element zarzucalności naruszenia przepisów karnych; jest powszechnie przyjmowana przez aktualną doktrynę prawa karnego. Teoria funkcjonalna – podchodzi do winy z punktu widzenia jej celu.