110 cytatów

Cytaty
Teksty o wierze (110 cytatów)

11

Największą karą dla kłamcy jest nie to, że ktoś mu nie uwierzy, ale to, że on sam nie potrafi uwierzyć nikomu.

The liar's punishment is, not in the least that he is not believed, but that he cannot believe anyone else.

Tematy
4

Wierzę w to, że jeśli się czegoś bardzo chce, to za jakiś czas coś pozytywnego zacznie się w tej sprawie dziać. Marzenia często się spełniają.

Tematy
2

Nauka potrzebna jest do poznawania, a wiara konieczna jest do czynów i postępowania.

Tematy
2

Taki jest jednak zawsze pierwszy odruch beznadziejności: wiara, że w samotności cierpienie zahartuje się i wysublimuje jak w ogniu oczyszczającym. Mało ludzi potrafi naprawdę znieść samotność, ale wielu marzy o niej jak o ostatniej ucieczce. Podobnie jak myśl o samobójstwie, myśl o samotności bywa najczęściej jedyną formą protestu, na jaką nas stać, gdy wszystko zawiodło, a śmierć ma w sobie jeszcze ciągle więcej grozy niż uroku.

Tematy
1

Kiedy gaśnie wiara - Bóg umiera i staje się bezużyteczny.

Tematy
1

Chciałbym mieć wiarę tylko i wyłącznie po to, by móc ją utracić.

1

Niektórzy mylą się podwójnie: raz, gdy wierzą w lepszą przyszłość; drugi raz, gdy przestają w nią wierzyć.

Tematy
1

Nie każdy wierzy w Boga, ale każdy chce schudnąć.

Tematy
1

Co innego jest wierzyć w kobiety, a co innego wierzyć w to, co mówią.

Miasto cieni, 1954, Rozdział 36
Tematy
0

Dzień był spokojny, ale trochę smutny, jak na ogół niedziele w Paryżu, zwłaszcza jeżeli nie wierzy się w Boga.

Część trzecia, Rozdział 1, strona 135
Tematy
0

Wyobrażam sobie, że prawdziwym przeciwieństwem strachu jest uczciwość. Uczciwość i wiara.

Policjant biblioteczny, Rozdział czternasty – Biblioteka (III)
Tematy
0

Kto nie wierzy w cuda, nie jest realistą.

Tematy
0

Zmagałem się ze śmiercią. A jest to najmniej pasjonujący pojedynek, jaki można sobie wyobrazić. Odbywa się w nieuchwytnej szarości: nic pod nogami, nic wokoło, nie ma widzów, chrzęstu oręża, chwały, nie ma wielkiej woli zwycięstwa, wielkiego strachu przed porażką, tylko niezdrowa atmosfera letniego sceptycyzmu, z maleńką wiarą we własne prawa i mniejszą jeszcze w prawa przeciwnika.

Część III, strona 92

I have wrestled with death. It is the most unexciting contest you can imagine. It takes place in an impalpable grayness, with nothing underfoot, with nothing around, without spectators, without clamor, without glory, without the great desire of victory, without the great fear of defeat, in a sickly atmosphere of tepid skepticism, without much belief in your own right, and still less in that of your adversary.

Ho lottato con la morte. È la contesa meno eccitante che immaginar si possa. Ha luogo in un grigiore impalpabile dove non s'ha più nulla sotto i piedi, nulla tutt'attorno; senza spettatori, senza clamori, senza glorie; senza un gran desiderio di vincere e senza gran paura della sconfitta, in un'atmosfera malaticcia di scetticismo tepido, senza una gran fede nel proprio diritto, e ancor meno in quello dell'avversario.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o wierze
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.