Cytaty
Teksty o wartościach (42 cytaty)

9

Na nic zdadzą się największe gospodarki świata i broń największego rażenia, bo jeśli zabraknie silnej rodziny i solidnego systemu wartości, będziemy słabi i nie przetrwamy.

We can have the largest economies and the most lethal weapons anywhere on Earth, but if we do not have strong families and strong values, then we will be weak and we will not survive.

Tematy
8

Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić.

Tematy
1

Dobrodziejstwo zachowuje swą wartość, póki jesteśmy przekonani, że możemy się za nie wypłacić; gdy zbytnio przekracza miarę, na miejsce wdzięczności wchodzi nienawiść.

Tematy
1

Najważniejszym rodzajem tolerancji jest tolerancja okazywana jednostkom przez społeczeństwo i państwo. [...] Gdy państwo staje się wartością nadrzędną, a jednostka zostaje sprowadzona do roli posłusznego narzędzia w jej ręku, wszystkie wyższe wartości zostają zaprzeczone.

Tematy
0

[...] kobieta, która gotowa jest okraść cię z twej miłości, kiedy jest to wszystko, co masz, nie jest wiele warta.

Tajemnicze okno, tajemniczy ogród, Rozdział 46
Tematy
0

Podobnie jak znaczki, nabieramy wartości starzejąc się.

Tematy
0

Wszystkie religie mają krańcowe aspekty, które doprowadzają w końcu do odwrócenia ich fundamentalnych wartości.

IV. Manon, Rozdział 80
Tematy
0

Chełpisz się cnotą, nie mając możności zdeptania jej; kto wie, twe nieczyste pragnienia po sto razy może odjęły zasługę i wartość tej wierności, którą się tak szczycisz.

List XX. Usbek do Zachi, swojej żony, w seraju w Ispahan
Tematy
0

Wartość nauki polega na szczęściu, które ona przynosi ludziom. [...] Odkrycia naukowe same w sobie są najwyższą wartością! Doskonalą człowieka bardziej niż kotły parowe, turbiny, lotnictwo i cała metalurgia od Noego do naszych czasów. Duszę doskonalą, duszę!

Tematy
0

Książka pełna wiedzy jest mniej warta, niż jedno słowo, które potrafi rozweselić.

Tematy
0

Nie możesz [...] powrócić do żłobka i bawić się swoimi zabawkami, dopraszając się miłości i opieki tylko dlatego, że znasz ich wartość.

0

[...] wartościowe wyniki można niekiedy osiągnąć działając z niskich pobudek.

Tematy
0

Myśl ma wartość dla tego, kto wprowadza ją w świat.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o wartościach
Opis tematu

Wartość – podstawowa kategoria i przedmiot aksjologii, pojęcie psychologiczne i filozoficzne.

wartości autoteliczne. wartości instrumentalne. Wartość opałowa – w termodynamice.

Wartość logiczna w logice. Wartość w matematyce.