68 cytatów

Cytaty
Teksty o umyśle

Wybitne umysły są zawsze atakowane przez miernoty, którym trudno pojąć, że ktoś może odmówić ślepego hołdowania panującym przesądom, decydując się w zamian na odważne i uczciwe głoszenie własnych poglądów.

Tematy

Mężczyźni są prostsi: pieniądze i futbol blokują im powzgórze mózgowe [...]. Natomiast kobiety, jeśli tylko wyłączą komórkę, wyzwalają w sobie moce umysłowe [...].

Tematy

[...] czasem w głowie pojawia się pewna myśl. I nie daje ci ona spokoju tak długo, aż nie spróbujesz tego, co podsunął ci twój umysł.

Tematy

Zaślepienie to bardzo ciężka choroba: ogarnia umysł i łamie serce. Jest go wiele rodzajów, ale najgorsze ze wszystkich jest zaślepienie miłością.

Tematy

Serce i umysł rzadko kłamią jednocześnie...

Jonathan Carroll Jonathan Carroll Szklana zupa
Strona 263 Część II Brogsma
Tematy

Umysł ludzki zdolny jest do wszystkiego – bo jest w nim wszystko, cała przeszłość i cała przyszłość.

The mind of man is capable of anything — because everything is in it, all the past as well as all the future.

Tematy

Każdy system, jaki stworzył ludzki umysł, inny ludzki umysł może złamać.

Tematy

Sekrety to kłopot, może największy kłopot ze wszystkich. Obciążają umysł i zajmują miejsce na świecie.

Tematy

[...] zabijając umysł, zabijamy wolę zabicia umysłu.

Tematy

[...] wszystko, co powstaje w umyśle mężczyzny czy kobiety, jest fikcją. Tak zwana prawda to udogodnienie i luksus, których wszyscy poszukujemy.

Tematy

[...] umysł ludzki daje się pompować tylko do pewnych granic.

Tematy

[...] do jakich absurdów dojść może umysł ludzki, kiedy nadmierna potęga rozumu skoncentrowana zostanie na zbyt małej przestrzeni.

Tematy

Umysł nie jest książką, którą można otworzyć i przeczytać w wolnym czasie.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o umyśle
Opis tematu

Chociaż inne gatunki również przejawiają niektóre z tych funkcji, słowo to jest używane zazwyczaj w związku z człowiekiem.

We współczesnych naukach poznawczych umysł jest zdefiniowany jako ośrodek całej, świadomej i nieświadomej psychiki człowieka i jego myślenia. Według paradygmatu przyrodoznawstwa, umysł jest wynikiem struktury biologicznej, procesów chemicznych zachodzących w naszym mózgu i jego interakcji ze światem zewnętrznym człowieka. Jest tak skomplikowany ze względu na złożoność tych procesów.

Odzwierciedleniem tego podejścia jest tzw. Manifest Kandela zawierający założenia na jakich opiera się współczesna psychiatria. Studiowaniem i modelowaniem własności umysłu zajmuje się psychologia, kognitywistyka i dział informatyki zajmujący się Sztuczną Inteligencją.