Cytaty
Teksty o uczciwości

Wybitne umysły są zawsze atakowane przez miernoty, którym trudno pojąć, że ktoś może odmówić ślepego hołdowania panującym przesądom, decydując się w zamian na odważne i uczciwe głoszenie własnych poglądów.

Tematy

Jeśli zaczniesz coś robić, przekonasz się, jak mało jest porządnych i uczciwych ludzi.

Tematy

[...] sama uczciwość i pracowitość nie wystarczą, by stać na czele wielkiego narodu.

Margaret Thatcher Margaret Thatcher Moje lata na Downing Street
Strona 82 Rozdział III: W wirze wydarzeń Szczyt G7 w Tokio
Tematy

Plagiator, który nie łasi się na łatwiznę, może przez całe życie uchodzić za oryginalnego i uczciwego człowieka.

Sprawiedliwość i uczciwość są stałymi uciekinierami z obozu zwycięzców.

Tematy

Czy można uczciwie mówić o czymkolwiek oprócz Boga lub samego siebie?

Człowiek ambitny, nawet pełen zalet, może być uczciwy jedynie zewnętrznie. Dowierzajmy tylko zobojętniałym.

Tematy

Uświadomiłem sobie, jak naiwni i niemądrzy są ludzie, którzy sądzą, że można być jednocześnie uczciwym i szczęśliwym. Jeśli ci się to uda, naprawdę należysz do wybrańców losu.

Jonathan Carroll Jonathan Carroll Głos naszego cienia
Strona 190 Część trzecia Rozdział 7
Tematy

Każde zawody wydają się uczciwe, jeśli wszyscy zostali oszukani.

Tematy

Rozum uczciwego człowieka mieści się w sercu.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o uczciwości
Opis tematu

Słowo uczciwość określa zarówno konkretne postępowanie w danych okolicznościach, jak i trwałą cechę charakteru.

sprawiedliwość.