Cytaty
Teksty o twarzy (42 cytaty)

1

Widział wszystkie te postacie i twarze w tysiącach wzajemnych związków… nowo narodzone. Każda była śmiertelnym, namiętnym i bolesnym przykładem wszystkiego, co jest przemijające. A jednak żadna z nich nie umarła, tylko zmieniała się, nieprzerwanie rodząc się ponownie z nową twarzą. Jedynie czas stał pomiędzy nimi.

Tematy
1

[...] stawanie twarzą w twarz z rzeczywistością nie poprawia nastroju.

8. Nadmorska przygoda, strona 144
Tematy
1

Zaprawdę, nie moglibyście, teraźniejsi, w ogóle nosić lepszych masek, niż wasze własne twarze.

Tematy
1

Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i serce olśnione czułością.

Tematy
0

[...] z nieruchomej twarzy przyjaciela odczytał decyzję, nieodwracalną jak nie można odwrócić biegu wypuszczonej z łuku strzały.

Część pierwsza, Syn bramina, strona 14
Tematy
0

Zawsze piszę dla konkretnej osoby. Muszę znać mojego wykonawcę, spojrzeć mu w oczy i posłuchać, co mu w duszy gra. Popatrzeć przez niego na świat, bo on daje piosence twarz.

Tematy
0

[...] zabójstwo ma zawsze wiele twarzy.

Rozdział 13
Tematy
0

[...] nienarodzeni są stoikami o nieruchomych twarzach, zanurzonymi w owodni buddami.

Pięć, strona 64
Tematy
0

Maski przeto nie zatajają prawdziwie naszej natury [...] w sensie, który by sugerował, że możemy się tych masek pozbyć. Nie możemy, a owa natura wytęskniona też już nie istnieje. Maska przyrosła do twarzy.

Tematy
0

Diabeł nigdy nie stanie twarzą w twarz.

Tematy
0

Nie potrafię przypomnieć rysów twojej twarzy - zatarły się w rozpaczy jak słowo w plamie atramentu.

Tematy
0

Twarz nadana kamiennej figurze jest kwintesencją wszystkich twarzy, które rzeźbiarz odrzucił. Wszystkie mogą być piękne. Ale nie wszystkie równocześnie.

Tematy
0

Piękno ludzkiej twarzy istnieje tylko dzięki temu, że każdy jej szczegół znajduje jak gdyby echo we wszystkich pozostałych.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o twarzy
Opis tematu

U muchówek twarz obejmuje obszar głowy od nasad czułków na górze po krawędź otworu gębowego na dole.

Po bokach jej granicę stanowią listewki twarzowe lub szew łukowaty, który zwykle schodzi znacznie w dół. Zwykle twarz kieruje się prosto ku otworowi gębowemu, jednak może być również wyciągnięta w przód lub w dół tworząc ryjek. U ssaków głowę dzieli się na okolice twarzy i okolice czaszki.

W skład twarzy wchodzą: okolice oczodołowe, okolice powiek górnych, okolice powiek dolnych, okolice podoczodołowe, okolice żwaczowe, okolice policzkowe, okolica nosowa, okolice stawów skroniowo-żuchwowych, okolica wargowa górna, okolica wargowa dolna, okolica bródkowa, okolica międzyżuchwowa, okolica szczękowa, okolice jarzmowe, okolice podgnykowe i okolica żuchwowa. Rusztowanie dla twarzy stanowi twarzoczaszka.