Cytaty
Teksty o tolerancji (9 cytatów)

2

Nie wolno nam tolerować kultury zbędnego. Nikt nie jest zbędny. Wszyscy jesteśmy braćmi.

Tematy
1

Agresywny ateizm zawsze wydawał mi się równie wstrętny jak nietolerancja religijna.

Tematy
1

Najważniejszym rodzajem tolerancji jest tolerancja okazywana jednostkom przez społeczeństwo i państwo. [...] Gdy państwo staje się wartością nadrzędną, a jednostka zostaje sprowadzona do roli posłusznego narzędzia w jej ręku, wszystkie wyższe wartości zostają zaprzeczone.

Tematy
0

W sytuacjach, w których tolerancja staje się słabością, nie można sobie pozwolić na słabość.

Jak być uczonym? Ascetyka pracy naukowej
Tematy
0

[...] im mniejsza ojczyzna, tym większa tolerancja. Bo to, co na wyciągnięcie ręki bywa naprawdę bliskie i zrozumiałe.

Tematy
0

„Niech żyje!” jest zaledwie okrzykiem tolerancji.

Tematy
0

Przekonanie, które nie zna słowa „może”, jest jedynie nietolerancją.

Tematy
0

Stopień zatrucia trzech żywiołów: powietrza, wody i ziemi w ośrodkach silnie uprzemysłowionych przekracza granice tolerancji ludzkiego organizmu. Tylko czwarty żywioł, tj. ogień, pozostał nie skażony, co chętnie podkreślają zwolennicy „wody ognistej”.

0

Dopóki mam możliwość wyboru, będę przebywał jedynie w takim kraju, w którym obowiązuje wolność polityczna, tolerancja i równość wszystkich obywateli wobec prawa. [...] Te warunki w chwili obecnej nie są w Niemczech spełnione.

Tematy

Cytaty o tolerancji
Opis tematu

W okresie reformacji pojęcie „tolerancja” na dobre zastąpiło w języku polskim przestrzeń semantyczną powiązanego słowa „toleracja” (oficjalne, formalne przyzwolenie), odnosząc się głównie do mniejszości religijnych.

Obecnie termin ten obejmuje również tolerancję mniejszości etnicznych, różnych orientacji seksualnych oraz odmiennych światopoglądów. Społeczni konserwatyści twierdzą, iż tolerancja z góry skazuje ich na „tolerowanie” zwyczajów i zachowań, które ich zdaniem są odstępstwem od norm społecznych[potrzebny przypis]. Może też upoważniać ludzi sprawujących władzę do zwalczania odmienności[potrzebny przypis].

Zamiast tego proponują pojęcie moralności obywatelskiej i pluralizmu. Zwolennicy tradycyjnego fundamentalizmu krytykują tolerancję, gdyż widzą w niej formę moralnego relatywizmu[potrzebny przypis].