Cytaty
Teksty o technice (1 cytat)

0

[...] dzięki technice zmniejszają się odległości [...]. Ważniejsze jest raczej co innego [...]: przez technikę zanika bliskość.

Część druga, Rozdział 15, strona 69
Tematy

Cytaty o technice
Opis tematu

Działalnością badawczą w dziedzinie techniki zajmują się nauki techniczne i inżynieria.

Tak zdefiniowana technika stanowi zasadniczy składnik cywilizacji i kultury. W drugim znaczeniu technika to umiejętność bądź sposób wykonywania określonych czynności pozwalających na opanowanie kunsztu w danej dziedzinie, np. ars amandi, sport, sztuka lub rzemiosło (sztuka uwodzenia, technika walki zapaśniczej, technika gry na skrzypcach, malowania obrazów itp. ).

Nauki w dziedzinie techniki. akustyka,.