Cytaty
Teksty o szlachetności (16 cytatów)

6

Szlachetny człowiek wymaga od siebie, prostak od innych.

Tematy
2

Niektórzy ludzie są niczym kamienie szlachetne. Nie pokrywa ich żadna powłoka i sprawiają wrażenie, jakby urodzili się już całkowicie ukształtowani.

0

Robota fizyczna jest dobra dla ciała, ale chyba nie uszlachetnia ducha.

Potem, Piknik
Tematy
0

Jeśli weźmiemy pod uwagę, czego od psów żądamy i czego oczekujemy, zrozumienie dzielących nas różnic może być bardzo korzystne. Wysiłki naukowców mające na celu znalezienie tych różnic bardziej niż cokolwiek innego podkreślają jedną bardzo ważną: ludzką potrzebę potwierdzania swojej wyższości - dokonywania porównań i wartościowania. Psy - te szlachetne istoty - nie mają takich potrzeb.

Szlachetny umysł, Nieludzie
Tematy
0

W biedzie człowiek jeszcze zachowuje szlachetność wrodzonych uczuć, natomiast w nędzy - nikt i nigdy.

Tematy
0

Każdy w jakimś zakątku swojej duszy wie aż nadto dobrze, że samobójstwo jest wprawdzie wyjściem, ale przecież tylko jakimś wyjściem nędznym, nielegalnym, zapasowym, i że w zasadzie szlachetniej i piękniej jest dać się pokonać przez samo życie niż ginąć z własnej ręki.

Tematy
0

Do tego doszło, że jeśli ktoś nie zrobił komuś świństwa, to zaraz uważa się za szlachetnego człowieka.

Tematy
0

W kwestii istnienia Boga zajmuję stanowisko agnostyka. Jestem przekonany, że aby uświadomić sobie zasadnicze znaczenie zasad moralnych w czynieniu naszego życia lepszym i szlachetniejszym, nie musimy odwoływać się do idei osobowego prawodawcy, zwłaszcza takiego, który karze i nagradza.

Tematy
0

Jeśli mężczyzna robi coś bardzo głupiego, to zawsze z motywów najszlachetniejszych.

Tematy
0

[...] nieustępliwość to pewien sposób bycia: może służyć nagannym celom, lecz także cnocie i szlachetności.

Tematy
0

Szlachetny wielkie sobie stawia cele, prostak ku małym zdąża.

Tematy
0

Szlachetne cechy istnieją naprawdę u szlachetnych ludzi.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o szlachetności
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.