Cytaty
Teksty o świętościach (21 cytatów)

1

Mądrość jest zawsze święta... Świętość jest zawsze mądra...

Tematy
0

[...] stać w obliczu świętości, przed obliczem świętego... uwierzyć, że ów święty ma prawdziwe wizje. Nie. W tym przejawia się nasz egotyzm, nasza odmowa uwierzenia, że coś takiego może się wśród nas zdarzyć.

0

Święto jest święte, ponieważ ukazuje, że wszystkie dni w roku są święte. Sanktuarium jest święte, gdyż ukazuje, że wszystkie miejsca są uświęcone. Tak też Chrystus urodził się, aby pokazać, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi.

Tematy
0

Najmilsi moi, kto na świętość liczy, kto zbawienia pragnie, gorsze sobie męki szykuje, niż gdyby najohydniejsze zbrodnie co chwila od kolebki do grobu czynił, albowiem ponad grzech pychy gorszego nie masz.

Tematy
0

Każda godzina dzieli się na pewną liczbę sekund, a każda sekunda na pewną liczbę ułamków. Świętym naprawdę jest ten, kto jest zdolny być w pełni obecny w każdym ułamku sekundy.

Tematy
0

Tyle świętych

że zasłaniają już niebo.

Tematy
0

„Wielka” świętość polega na codziennym wykonywaniu „drobnych obowiązków”.

Tematy
0

Można nie wierzyć w świętych Kościoła katolickiego, ale trzeba przyznać, że pod tą marką spotyka się nie najgorsze postacie.

0

Życie jest święte albo nie jest. Nie możemy korygować tego, w co wierzymy, tylko dlatego, że sprawia nam ból.

0

W soli musi być coś osobliwie świętego: jest w naszych łzach i w oceanie.

Tematy
0

Wszystkim „świętym” nawet sam Pan Bóg nie jest w stanie się przypodobać.

Tematy
0

Kościół nigdy nie uważał człowieka za świętego, za zasługę zreformowania finansów, prawa karnego lub sądownictwa.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o świętościach
Opis tematu

Świętość była wyłącznym atrybutem Boga, oznaczała Jego wielkość, majestat i transcendencję.

Była w jakimś sensie tożsama z chwałą. Miejsca związane z Bogiem były święte. Ludzie byli powołani do udziału w świętości Boga: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty (Kpł 11,45; por. Wj 22,30).

U proroków Bóg przedstawiony jest jako święty: Oz 11,9; trzykroć święty: Iz 6,3. Świętość Boga przejawia się w Jego wierności, łaskawości i miłości: Pwt 7,9; Iz 54,4-10, objawia się narodom: Ez 38,23.