Cytaty
Teksty o świadomości (39 cytatów)

2

Człowiek, który jest ciągle świadomy, człowiek, który jest w pełni obecny w każdej chwili: to jest mistrz.

Tematy
1

Nic nie przyczyniało się więcej do wzajemnego przywiązania, jak możność rozwodu. Mąż i żona skłonni byli znosić cierpliwie domowe utrapienia, wiedząc, iż w ich mocy jest położyć im koniec. Często dzierżyli w dłoni tę możność całe życie, nie czyniąc z niej użytku, jedynie dzięki świadomości, że mogliby to uczynić.

List CXVI. Usbek do tegoż
Tematy
1

Świadomość, co prawda, zawsze przychodzi poniewczasie, niezależnie od wieku. Na tym polega nasz ludzki los, że zawsze poniewczasie. Zawsze już po wszystkim. Bo też świadomość jest naszym losem, nie życie. Czy życie nasze było warte życia, czy niekoniecznie, niekoniecznie, rozstrzyga dopiero los. Życie jest tym, co się toczy bez związku, bez celu, dzień za dniem, najczęściej z woli przypadku, jako że skoro jesteśmy, musimy być. Los natomiast ustanowił człowiek jako rodzaj uznania dla życia.

Tematy
0

Zawsze martwi nas stan rzeczy – tak to wygląda, gdy dysponuje się trudnym darem świadomości.

Trzy, strona 41
Tematy
0

Początek świadomego życia był końcem iluzji, iluzji niebycia, erupcją realności.

Jeden, strona 11
Tematy
0

Czy to przyjemne, że się coś wie? Ciekawe, że na ogół wcale się o tym nie wie, że się wie, to znaczy posiadanej wiedzy nie towarzyszy świadomość jej posiadania.

Uwagi o etyce i metodyce pracy naukowej
Tematy
0

Znalazłem w sobie radość wynikającą ze świadomości, że chcę walczyć.

Tematy
0

Językowym [...] znakiem wyjątkowej roli literatury w dziejach naszego narodu jest stała jej obecność w różnego typu tekstach w postaci tzw. skrzydlatych słów, czyli często przytaczanych cytatów ze znanych utworów, wchodzących do frazeologii języka potocznego i odgrywających w nim rolę aluzyjnych powiedzeń stosowanych w odpowiednich sytuacjach, nierzadko bez wyraźnej świadomości ich pochodzenia.

Tematy
0

Kiedy oddychacie głęboko, bądźcie świadomi, że oddychacie głęboko. Kiedy oddychacie słabo, bądź świadomi, że oddychacie słabo. Kiedy nie oddychacie ani za głęboko, ani za słabo, bądźcie świadomi, że nie oddychacie ani za głęboko, ani za słabo.

Tematy
0

Człowiek świadomy swego szczęścia i swej słabości staje się zabobonny, ucieka się do modlitwy itp.

Tematy
0

[...] duchy [...] nie mogą żyć w samotności. Straszą w domach, w których ktoś mieszka i jest świadomy ich obecności. Duchy straszą ludzi, a nie budynki.

Tematy
0

Czasami sama świadomość jest trudna do zniesienia.

Tematy
0

Co prawda nie wiadomo, czy zawsze na kogoś nie czekamy, jakkolwiek nie zawsze to sobie uświadamiamy.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o świadomości
Opis tematu

Łaciński wyraz określający świadomość: conscientia, pochodzi od „con” – „z” i „scientia” – „wiedza”.

„Conscientia” oznaczało wiedzę dzieloną z kimś, często wiedzę tajną, dzieloną pomiędzy konspiratorami, jednak w metaforycznym sensie oznaczać może „wiedzę dzieloną z samym sobą”, wskazując na intymny, dostępny jedynie dla doświadczającego, charakter świadomego doświadczenia. Z łacińskiej nazwy "conscientia" wywodzą się określenia świadomości w wielu językach europejskich, np. ang. : "consciousness", fr.

"conscience", wł. "coscienza").