Cytaty
Teksty o sługach (11 cytatów)

2

Morze, zapewne wskutek zawartej w nim soli, nadaje szorstkość zewnętrznej powłoce swych sług, lecz zachowuje słodycz ich ducha.

Tematy
1

Służące wiedzą wszystko [...]. Jest błędem sądzić, że są ślepe.

0

Gdy pan pojmie, że jego sługa jest mądrzejszy, zaczyna go nienawidzieć.

Tematy
0

Sługami słów muszą być gramatycy. Filozofowie powinni być panami słów.

Tematy
0

Nie pokochasz ludzi dopóty, dopóki nie staniesz się ich sługą.

Tematy
0

Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany,
I nie da się przemocą okuwać w kajdany.

Księga III, Umizgi, wersy: 490, 491
Tematy
0

Dobry sługa zaś wie wszystko, a czasem i to, co jego pan sam przed sobą ukrywa.

0

Jeśli musisz być sługą, znajdź takiego, któremu służba twa najlepiej służy.

Tematy
0

Język jest matką, a nie służebnicą myśli.

Tematy
0

Wielcy ze swymi długimi łapami szkodzą często o wiele mniej niż ich sługusy o krótkich łapach.

Cytaty o sługach
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.