Cytaty
Teksty o słabości (27 cytatów)

9

Na nic zdadzą się największe gospodarki świata i broń największego rażenia, bo jeśli zabraknie silnej rodziny i solidnego systemu wartości, będziemy słabi i nie przetrwamy.

We can have the largest economies and the most lethal weapons anywhere on Earth, but if we do not have strong families and strong values, then we will be weak and we will not survive.

Tematy
2

Ach, dobry Boże! rzekłem w duchu, czyż zawsze będziemy czuli jedynie śmieszności drugich! Może to i szczęście dla nas, ciągnąłem w myśli, że znajdujemy pociechę w cudzych słabościach.

List LII. Rika do Usbeka, w ***
Tematy
0

Kiedy ludzie czują się niepewni, wolą raczej kogoś, kto jest silny, choć nie ma racji, niż kogoś, kto ma rację, ale jest słaby

Tematy
0

Gdy jest się słabym, siłę daje obdarcie ludzi, których boimy się najbardziej, z tej resztki prestiżu jaki skłonni jesteśmy im jeszcze przypisywać. Trzeba nauczyć się uważać ludzi za takich, jacy są, gorszych niż są, to znaczy pod każdym względem. To daje odprężenie, to człowieka wyzwala i broni go tak, jak nikt sobie tego nie może wyobrazić. To daje drugą jaźń. Jest się rozdwojonym.

Tematy
0

[...] siła jednych to tylko przypadek wynikający ze słabości innych.

Część I, strona 11

[...] brute force — nothing to boast of, when you have it, since your strength is just an accident arising from the weakness of others.

La fuerza de uno es solo un accidente que se deriva de la debilidad de los otros.

[...] la forza bruta, niente di cui essere fieri quando la si ha, perché questa forza non è che un accidente che deriva dalla debolezza altrui.

Tematy
0

Człowiek nie ustępowałby aniołom i nie podlegałby wcale śmierci, gdyby nie słabość wątłej jego woli.

Tematy
0

W sytuacjach, w których tolerancja staje się słabością, nie można sobie pozwolić na słabość.

Jak być uczonym? Ascetyka pracy naukowej
Tematy
0

Afryka nie jest dla słabych. [...] W Afryce słabi nie mają szans na przetrwanie. Wykończą ich węże, febra, zatrute strzały albo mucha tse-tse.

Tematy
0

Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo – autorami tego starego porzekadła spokojnie mogłyby być drzewa. A ponieważ intuicyjnie to wiedzą, bezwarunkowo sobie pomagają.

Urząd opieki społecznej, strona 28
Tematy
0

Zważywszy na słabość mojego ramienia, nie mógłbym nigdy zostać katem.

Tematy
0

Za nadgorliwość wymierza się taką samą karę jak za słabość.

Tematy
0

[...] mój podziw budziły trzy rzeczy: słabość, starość i luksus.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o słabości
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.