71 cytatów

Cytaty
Teksty o sile (71 cytatów)

9

Na nic zdadzą się największe gospodarki świata i broń największego rażenia, bo jeśli zabraknie silnej rodziny i solidnego systemu wartości, będziemy słabi i nie przetrwamy.

We can have the largest economies and the most lethal weapons anywhere on Earth, but if we do not have strong families and strong values, then we will be weak and we will not survive.

Tematy
2

Żeby być silnym, trzeba słuchać rad wrogów.

V. Luc, Rozdział 122
Tematy
1

Tylko istota absolutnie silna nie potrzebuje przyjaźni; z pewnością kimś takim może być tylko Bóg.

Tematy
1

Moją siłą jest to, że na nic nie znalazłem odpowiedzi.

Tematy
1

Skromność - to świadomość siły, której się nie nadużywa.

Tematy
0

Kiedy ludzie czują się niepewni, wolą raczej kogoś, kto jest silny, choć nie ma racji, niż kogoś, kto ma rację, ale jest słaby

Tematy
0

Ludzie, którzy lubią koty, unikają rozwiązań siłowych.

Tematy
0

Najpotężniejszą siłą w całym kosmosie jest plotka.

Tematy
0

[...] miękka substancja silniejsza jest od twardej, woda zwycięża skałę, miłość zwycięża przemoc.

Część druga, Syn, strona 138
Tematy
0

[...] dążenie do znalezienia w życiu sensu jest u człowieka najpotężniejszą siłą motywującą.

Część druga: Podstawy logoterapii, strona 151
Tematy
0

[...] siła jednych to tylko przypadek wynikający ze słabości innych.

Część I, strona 11

[...] brute force — nothing to boast of, when you have it, since your strength is just an accident arising from the weakness of others.

La fuerza de uno es solo un accidente que se deriva de la debilidad de los otros.

[...] la forza bruta, niente di cui essere fieri quando la si ha, perché questa forza non è che un accidente che deriva dalla debolezza altrui.

Tematy
0

Silna Polska jest błogosławieństwem dla narodów Europy, [...]. A silna Europa jest błogosławieństwem dla Zachodu oraz całego świata.

A strong Poland is a blessing to the nations of Europe, [...]. A strong Europe is a blessing to the West and to the world.

Tematy
0

To straszne pozbawić człowieka prawa do sumienia. Jeśli człowiek znajduje w sobie siłę, żeby uczynić to, co dyktuje mu sumienie, czuje niebywały przypływ szczęścia.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o sile
Opis tematu

Jednostką miary siły w układzie SI jest niuton [N].

Nazwa tej jednostki pochodzi od nazwiska angielskiego fizyka Isaaca Newtona. W układzie CGS jednostką siły jest dyna. W układzie ciężarowym jednostką siły jest kilogram-siła [kgf] (lub [kG], inaczej kilopond [kp]).

Siła ma wartość 1 N, jeżeli nadaje ciału o masie 1 kg przyspieszenie 1 m/s². Jeżeli ciało zmienia swój pęd z upływem czasu, to jest to skutkiem działania siły.