Cytaty
Teksty o sądzeniu (36 cytatów)

3

Ateista, podobnie jak chrześcijanin, utrzymuje, że wiemy, czy Bóg jest czy go nie ma: chrześcijanin twierdzi, że wiemy, iż Bóg jest, ateista – że wiemy, iż go nie ma. Tymczasem agnostyk zawiesza sąd, utrzymując, że nie ma dostatecznych podstaw, by przyjąć lub zaprzeczyć istnieniu Boga.

Tematy
2

Godzien politowania mężczyzna, o którym wydaje sąd kobieta.

Tematy
2

Żaden akt nie ginie, nie ma u sądu zapomnienia.

Tematy
2

Moja niewinność nie upraszcza sprawy [...]. Chodzi tu o różne subtelności, w które sąd wnika. W końcu jednak wywleka skądś, gdzie pierwotnie nic nie było, jakąś wielką winę.

Tematy
1

Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz mądry.

Tematy
0

[...] wraz z dopływem nowych informacji trafność sądów rośnie bardzo wolno, za to pewność sądów rośnie systematycznie i szybko [...]. Oznacza to, że nowe informacje nie modyfikują wcześniej powziętego sądu, lecz tylko zwiększają pewność co do niego, niezależnie od tego, czy jest prawdziwy, czy nie.

Tematy
0

O historii nikt nie ma prawa wydawać sądu, jeśli nie przeżył jej na sobie.

Tematy
0

Sąd [...] zakłada, że autor apelacji [...] nie pokusił się o obejrzenie nagrania z tego monitoringu [...]. Gdyby bowiem obejrzał to nagranie, przypuszczalnie nie zawarłby tej nonsensownej tezy w bądź co bądź prestiżowym dla każdego szanującego się profesjonalisty piśmie procesowym, jakim jest kierowana do Sądu Okręgowego apelacja.

0

Wojna jest sądem królów; zwycięstwa są jej wyrokami.

Tematy
0

Zwątpij w swój sąd, gdy tylko odkryjesz w nim cień osobistego interesu.

Tematy
0

Nikt się tak łatwo nie decyduje na to, aby myśleć lub wnioskować wbrew prawom logiki: błędne sądy zdarzają się często, błędne wnioski zaś nader rzadko.

Tematy
0

Gdy w amerykańskim sądzie prosi się nas, abyśmy złożyli przysięgę, że będziemy mówić „prawdę, całą prawdę i tylko prawdę”, prosi się nas o rzecz niewykonalną.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o sądzeniu
Opis tematu

Historia sądów i sądownictwa łączy się bezpośrednio z historią ludzkości, gdyż ludzie od niepamiętnych czasów popadali w konflikty ze sobą i próbowali je na różne sposoby rozwiązywać.

Najprostszym sposobem rozwiązywania konfliktów były rozwiązania siłowe, jak wojny czy zabójstwa niewygodnych członków społeczności. Z czasem, w miarę rozwoju myśli ludzkiej tego typu rozwiązania zostały zepchnięte na bok, a w ich miejsce pojawiły się próby rozwiązywania konfliktów na drodze pokojowej. Początkowo takie spory rozwiązywały osoby posiadające szczególne cechy (przede wszystkim doświadczenie życiowe), jednak z biegiem czasu funkcje te przejęły wyspecjalizowane organy państwowe.

W zależności od tradycji rodowych oraz rodzaju plemienia władzę sprawował wódz (dux lub rex) albo rada starszych. Osoby te posiadały pełnię władzy i jednym z atrybutów tej władzy była właśnie władza sądownicza.