Cytaty
Teksty o rządach (15 cytatów)

0

Rząd, który utworzę, nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą dziedziczy. Ma ona jednak wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam działać. Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania.

wystąpienie przed tzw. sejmem kontraktowym, w dniu powołania na premiera PRL, 24 sierpnia 1989 roku

Tematy
0

[...] rząd ustala obowiązujące ramy, lecz to przedsiębiorstwa i pracownicy powinni dokonywać wyboru, radzić sobie z konsekwencjami swoich posunięć, i tych właściwych, i tych niewłaściwych.

Rozdział IV: Nie wszystko w porządku, Jack, Kłopoty z przemysłem
Tematy
0

To z waszych podatków opłacane są wydatki publiczne. Rząd nie dysponuje własnymi funduszami, są tylko pieniądze podatników.

12 października 1979 roku, w Blackpool, na Konferencji Partii Konserwatywnej

Rozdział II: Zapowiedź zmian, Wydatki publiczne, strona 67
Tematy
0

Najniebezpieczniejszy dla złego rządu jest zazwyczaj ten moment, kiedy zaczyna się on reformować.

0

Gdzie armia zależy od ludu, tam rząd uzależni się w końcu od armii.

Tematy
0

Kiedykolwiek spotykamy sprawny rząd, jest to dyktatura.

0

Poglądy rządu na gospodarkę można podsumować krótko: jeśli to żyje, opodatkuj to. Jeśli nadal ma się dobrze, ureguluj to. Jeśli przestanie funkcjonować, wprowadź subsydia.

Tematy
0

Nic tak nie zmniejsza szacunku dla rządu i prawodawstwa danego kraju, jak tworzenie praw, których nie sposób wyegzekwować. Jest tajemnicą poliszynela, że niebezpieczny wzrost przestępczości w tym kraju ma z tym bezpośredni związek.

Tematy
0

Moim zdaniem nie powinno się mieszać polityki do spraw naukowych, ani też obarczać pojedynczego człowieka odpowiedzialnością za to, w jaki sposób postępuje rząd kraju, do którego akurat przynależy.

Tematy
0

Jeśli idea Rządu Światowego jest nierealistyczna, to istnieje wyłącznie jedna realistyczna wizja przyszłości: totalne unicestwienie człowieka przez człowieka.

Tematy
0

Rząd interesuje się martwym człowiekiem więcej niż żywym.

0

Lud, który by zawsze rządził dobrze, nie potrzebowałby być rządzonym.

0

Długie doświadczenie naucza, że tylko Polacy są zdolni do rządzenia Polakami.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o rządach
Opis tematu

rząd – aparat administracji albo organ sprawujący władzę wykonawczą (w Polsce: Rada Ministrów).

reżim, w znaczeniu ujemnym. rząd federalny. rząd koalicyjny.

rząd większościowy. rząd mniejszościowy.