Cytaty
Teksty o rozsądku (32 cytaty)

0

Wierzył w instytucję doradców. Wierzył w medytację i w mediację. Wierzył w sens dyskusji, gdy rządził rozsądek, i natychmiastowe odesłanie problemu w ręce osoby kompetentnej, kiedy rozsądek abdykował. Pogląd, że mężczyzna czasem musi zrobić to, co musi, miał sens [...], ale tylko w filmie z Sylvestrem Stallone'em w roli głównej.

Tajemnicze okno, tajemniczy ogród, Rozdział 17
Tematy
0

Despotyzmy z reguły wykrzykują o własnych krzywdach, wydaje im się podejrzane, że inaczej myślący korzystają z przywileju oddychania świeżym powietrzem i chodzenia na dwóch nogach. Prawidła zdrowego rozsądku nie obowiązują w Ciemnogrodach.

Tematy
0

Podróż kosmiczna jest triumfem rozumu i klęską rozsądku.

Von diesem Standpunkt ist die Raumfahrt ein Triumph des Verstandes, aber ein tragisches Versagen der Vernunft.

Tematy
0

Nie ma rozsądniejszego odruchu jak miłość. Ona kochającemu i kochanemu czyni życie łatwiejszym do zniesienia. Tylko powinniśmy byli w porę zrozumieć, że była to dla nas jedyna możliwość, jedyna nadzieja na lepsze życie.

0

Strach jest skłonnością duszy [...]. A skłonności duszy przyćmiewają rozsądek.

Tematy
0

Nic tak nie zadziwia ludzi, jak zdrowy rozsądek i proste działanie.

Tematy
0

Śmiech bardziej sprzyja rozsądkowi niż martwienie się.

Tematy
0

Rozsądek przysparza męczenników równie dobrze jak wyobraźnia. W końcu opuszcza on swych zwolenników, a wyobraźnia pozostaje swoim wierna.

Tematy
0

Rozsądek może być bohaterem, chytrość jest najczęściej tchórzem.

0

Głupcy plotą głupstwa, rozsądni je popełniają.

Tematy
0

Lepiej jest nie badać w ogóle jakiejś sprawyy niż uczynić to powierzchownie; zwykły zdrowy rozsądek bowiem nie popełnia tylu błędów, co połowiczna uczoność.

0

Trzeba od każdego wymagać tego, co on może wykonać - podjął Król. - Autorytet polega przede wszystkim na rozsądku.

Tematy
0

Reagujemy przyjaźnie na teorie zgodne z naszymi, natomiast jesteśmy niechętni tym, które nam się sprzeciwiają, podczas gdy zdrowy rozsądek podpowiada nam, aby działać w sposób całkiem przeciwny.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o rozsądku
Opis tematu

Terminy „rozsądek” i „zdrowy rozsądek” zazwyczaj są używane zamiennie, nie w pełni jednak się pokrywają.

Rozgraniczenia znaczeniowe są przy tym dość płynne. Termin „zdrowy rozsądek” stosuje się zazwyczaj dla pojęć rozsądku zbliżonych do koncepcji Moore'a, koncepcji filozofii szkockiej czy też do koncepcji Kartezjusza. Pozbawiony dodatkowych określeń termin „rozsądek” albo pokrywa się ze znaczeniem terminu „zdrowy rozsądek”, przy czym odnosi się wtedy zwłaszcza do rozumień tego terminu bliskich koncepcji Moore'a, lub też odnosi się koncepcji Kantowskiej.

W dawniejszym znaczeniu, pojawiającym się np. w myśli Kartezjusza, sensus communis to specjalna władza umysłu, dzięki której materiał dostarczany mu przez poszczególne zmysły jawi mu się jako jednolity. Przedmiotami zmysłu wspólnego są więc wspólne jakości zmysłowe, mogące być przedmiotem postrzeżeń różnych zmysłów, takie jak ruch czy rozciągłość.