19 cytatów

Cytaty
Teksty o racji (19 cytatów)

0

Kiedy ludzie czują się niepewni, wolą raczej kogoś, kto jest silny, choć nie ma racji, niż kogoś, kto ma rację, ale jest słaby

Tematy
0

Miłość ma nie tylko prawa, lecz zawsze ma także rację.

Tematy
0

Gdy dwóch rzetelnych ludzi sprzecza się o zasady, obydwaj mają rację.

Tematy
0

Niczego nie uczymy się tak późno i nie zapominamy tak szybko, jak przyznawać, że nie mamy racji.

0

Psycholodzy bywają często niewiarygodnymi, wprost celowymi głupcami, jednakże mają absolutną rację, podkreślając straszliwą trwałość pewnych wspomnień. Żerują one na umyśle człowieka niczym ohydne pijawki, a właściwe słowa [...] są w stanie momentalnie je ożywić, zmienić w wijącą się gorączkowo masę robactwa.

Tematy
0

Nigdy nie trzeba zgadzać się z tłumem, nawet jeśli ma rację.

Tematy
0

Żeby mieć rację po swojej stronie, trzeba zawsze trzymać się w równej odległości od zapaleńców i zgorzknialców.

0

Gdzie dwóch nie ma racji, tam i trzeciemu na nią nie pozwolą.

0

Wojna nie rozstrzyga, kto ma rację, lecz kto ma odejść.

Tematy
0

Pan przecież ma rację [...]. O tyle, oczywiście, o ile człowiek może mieć rację względem innego człowieka.

Rozdział szósty, Walka Jakuba
Tematy
0

Znajdowanie złych racji dla tego, w co się wierzy dla innych złych racji - oto na czym polega filozofia.

Tematy
0

To niezwykłe, jak można kłamać, przyznając sobie rację.

Tematy
0

Serce ma swoje racje, których rozum nie zna.

Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. (fr.)

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o racji
Opis tematu

Zdanie „A” jest racją zdania „B”, zaś zdanie „B” jest następstwem zdania „A”, wtedy i tylko wtedy, gdy prawdziwość zdania „A” jest gwarancją prawdziwości zdania „B”.

Zdanie stanowiące podstawę do uznania (wyprowadzenia) innego zdania nazywa się przesłanką rozumowania, a zdanie uznane (wyprowadzone) na podstawie przesłanki rozumowania nazywa się konkluzją (wnioskiem) rozumowania (wyprowadzania). Układ przynajmniej dwóch zdań powiązanych ze sobą jako przesłanki i konkluzje, racje i następstwa nazywany jest rozumowaniem w sensie logicznym. Tadeusz Kwiatkowski, Logika ogólna.