Cytaty
Teksty o przypadku (15 cytatów)

1

Świadomość, co prawda, zawsze przychodzi poniewczasie, niezależnie od wieku. Na tym polega nasz ludzki los, że zawsze poniewczasie. Zawsze już po wszystkim. Bo też świadomość jest naszym losem, nie życie. Czy życie nasze było warte życia, czy niekoniecznie, niekoniecznie, rozstrzyga dopiero los. Życie jest tym, co się toczy bez związku, bez celu, dzień za dniem, najczęściej z woli przypadku, jako że skoro jesteśmy, musimy być. Los natomiast ustanowił człowiek jako rodzaj uznania dla życia.

Tematy
0

[...] w życiu przypadek nie jest wyjątkiem, lecz regułą.

Langoliery, Rozdział trzeci
Tematy
0

[...] siła jednych to tylko przypadek wynikający ze słabości innych.

Część I, strona 11

[...] brute force — nothing to boast of, when you have it, since your strength is just an accident arising from the weakness of others.

La fuerza de uno es solo un accidente que se deriva de la debilidad de los otros.

[...] la forza bruta, niente di cui essere fieri quando la si ha, perché questa forza non è che un accidente che deriva dalla debolezza altrui.

Tematy
0

[...] rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.

0

Przypadek - to zawoalowana konieczność.

Tematy
0

Nie ma czegoś takiego jak przypadek. Cóż to bowiem jest przypadek? To tylko usprawiedliwienie tego, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć.

Tematy
0

W prawdziwej biurokracji wszystko jest wyjątkiem. Tylko rzadkie przypadki należą do reguły.

Tematy
0

[...] jeśli człowiek, który koniecznie czegoś potrzebuje, znajdzie to, co mu potrzebne, nie daje mu tego przypadek, lecz on sam daje to sobie, własne jego pragnienie i wola ku temu go prowadzą.

Rozdział piąty, Ptak wykluwa się z jajka
Tematy
0

Niczego nie należy pozostawiać przypadkowi. Niczego nie pomijać. Należy uwzględniać sprzeczne informacje. Nie spieszyć się z wyciąganiem wniosków.

Tematy
0

Nikomu z ludzi nie może się udać zbrodnia doskonała; potrafi jednak dokonać tego przypadek.

Tematy
0

Wszystkie miejsca poza człowiekiem to już nie są te miejsca. Jedyne miejsce człowieka jest tylko w nim. Niezależnie, czy jesteśmy tu, gdzie indziej czy gdziekolwiek. Teraz czy kiedykolwiek. Wszystko, co na zewnątrz, to jedynie złudzenia, okoliczności, przypadki, pomyłki. Człowiek jest sam dla siebie zwłaszcza tym ostatnim miejscem.

Tematy
0

Nie ma lepszego ministra miłości niż przypadek.

Tematy
0

Przypadek - to kryptonim Boga, jeżeli Bóg nie chce się ujawnić.

Chance is perhaps the pseudonym of God when He did not want to sign.

Le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu, quand il ne veut pas signer.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o przypadku
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.