Cytaty
Teksty o przyczynach (16 cytatów)

20

Jeden prawdziwy przyjaciel przyczynia się bardziej do naszego szczęścia niż tysiąc wrogów do naszego nieszczęścia.

Tematy
8

[...] wdzięczność za życie, bez względu na jej przyczynę, wskazuje, że człowiek zdołał zachować trzon swojego rozumu.

XIV: Następstwa, strona 381

The appreciation for living, irrespective of her cause, shows that the man managed to keep the hard core of his mind.

Tematy
2

Wdzięczność jest najpiękniejszą formą szczęścia: należy zarówno do jego przyczyn jak i skutków.

Tematy
0

[...] myślenie polega właśnie [...] na dociekaniu przyczyn i jedynie w ten sposób wrażenia stają się wiedzą i nie giną, ale nabierają wagi i poczynają emanować tym, co się w nich zawiera.

Część pierwsza, Przebudzenie, strona 46
Tematy
0

Antysemityzm jest skutkiem nieświadomości ludu, który nie umie znaleźć przyczyny swoich nieszczęść i cierpień. Ciemni ludzie dopatrują się jej w Żydach, a nie w ustroju państwowym i społecznym.

Tematy
0

[...] ludzie zawsze chcą znać przyczynę nieszczęść, które ich spotykają. A czasem jej nie ma.

III: Wypadek - Opowieść mojej mamy - Straszne Kazanie - Pożegnanie, strona 81
Tematy
0

[...] miłość nie potrzebuje idealnych obiektów. Miłość jest jak... ależ nie, nie ma porównania na miłość. Ona nie ma swojej przyczyny, nie ma na nią wytłumaczenia. Miłość, wygląda na to, przeznaczona jest sama dla siebie.

Tematy
0

Są rozczarowania przynoszące zaszczyt tym, którzy są ich przyczyną.

Nuria Monfort: Zapiski zjaw, 1933-55, Rozdział 6
Tematy
0

Zastanawiając się nad przyczynami rozmaitych zjawisk historycznych, często bywamy skłonni lekceważyć dwa czynniki o wielkim znaczeniu, mianowicie przemijanie czasu oraz skutki zbiorowych przeżyć. Granice i ustrój, materialne warunki bytu mogą trwać niezmiennie, a społeczeństwo przeobrazić się gruntownie dzięki razem przebytym nowym doświadczeniom. Natura człowieka jest ogromnie plastyczna, warunki zewnętrzne żłobią w niej trwałe ślady w postaci nawyków, czułości na jedne podniety, odporności wobec innych. Jeśli w przyrodzie nic nie ginie, to tym bardziej w stosunkach międzyludzkich.

Tematy
0

Nic nie dzieje się bez przyczyny.

Tematy
0

Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie.

Tematy
0

Pamiętaj, że kto przegrał, zawsze winien. Jeżeli nam nie wiedzie się, powinniśmy dochodzić naprzód, o ile my sami tego przyczyną. A potem dopiero zewnętrzne okoliczności rozważajmy.

Tematy
0

Ale czym innym są myśl, czyn i obraz czynu. Między nimi nie obraca się koło przyczyny.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o przyczynach
Opis tematu

przyczynowość.

Miejscowości w Polsce. Przyczyna Dolna. Przyczyna Górna.