Cytaty
Teksty o procesach (14 cytatów)

0

Przebaczenie to jest proces. Proces dotyczący dwóch stron. I tego, który przebacza, i tego, któremu się przebacza. Tego, któremu się przebacza, bo to wymaga od niego rozliczenia się ze sobą.

Tematy
0

Istoty żywe mogą być jedynie wówczas, gdy stają się, istnieją jedynie wtedy, gdy zmieniają się. Zmiana i rozwój są inherentnymi jakościami procesu życia.

Tematy
0

W procesie uczenia się jest miejsce nie tylko na słuchanie i przyswajanie, lecz także na zapominanie i ponowne odnajdywanie w pamięci.

Tematy
0

Proces, któremu powinniśmy się poddać, obejmuje wysłuchanie i zrozumienie nie ujawnionych w dzieciństwie uczuć, które nigdy nie miały szansy na ukojenie. Ta część naszej istoty potrzebuje, by ją poczuć, usłyszeć i zrozumieć. Jeśli nam się uda – będziemy „wyleczeni”.

Tematy
0

Postrzeganie to proces psychiczny: nagromadzone doświadczenia, przyswojone przez nasz intelekt, pozwalają się wypowiedzieć o jakimś elemencie otaczającej rzeczywistości [...]. Powiem: spostrzegłem kolegę na ulicy, ale: postrzegam go jako egoistę (to znaczy tak go oceniam na podstawie obserwacji jego zachowań, docierających do mnie przez dłuższy czas).

Tematy
0

[...] bardzo rzadko się odzywa, jakby słowa jedynie zamykały jakiś proces, który już całkowicie zakończył się w jego duszy, i ogłaszały to, co jest już ostateczne.

Tematy
0

Gdyż adwokaci [...] są jak najdalsi od myśli, aby wprowadzić w sądzie jakieś ulepszenia lub o nie walczyć, gdy tymczasem - i to jest bardzo znamienne - prawie każdy oskarżony, nawet ludzie całkiem ograniczeni, zaraz na wstępie procesu zaczynają myśleć o projektach reformy i często marnują na to czas i siły, które o wiele lepiej mogliby inaczej zużytkować.

0

„Mieć taki proces - znaczy już go przegrać”.

Tematy
0

Czy chcesz przegrać proces? Wiesz, co to znaczy? Znaczy to, że będziesz po prostu przekreślony.

Tematy
0

[...] u nas z zasady nie prowadzi się procesów bez widoków zasądzenia.

0

Traktować charakter neurotyczny nie jako chorobę, ale jako wprawdzie bolesny, lecz w najwyższym stopniu pozytywny proces sublimacji - to piękna myśl. Ważniejsze jest jednak żyć tą myślą, niż ją formułować.

Tematy
0

Proces sądowy jest machiną, do której dostajesz się jako wieprzek, a wychodzisz jako kiełbaski.

Tematy
0

Zacząłem myśleć o czarnych dziurach, kiedy kładłem się do łóżka. Moje inwalidztwo sprawia, że jest to bardzo powolny proces, więc miałem wiele czasu.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o procesach
Opis tematu

rozprawa lub postępowanie sądowe.

postępowanie procesowe (rodzaj postępowania cywilnego). według rodzaju przedmiotu postępowania: cywilny, karny, legislacyjny. historyczne: proces posesoryjny, proces rzymsko-kanoniczny.

proces beatyfikacyjny. proces beatyfikacyjny Jana Pawła II.