29 cytatów

Cytaty
Teksty o Polsce (29 cytatów)

1

Cały naród pobłogosławiony przez Boga w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa.

Tematy
1

Polska. Dlaczego tylko co najniższe, dlaczego tylko co najwyższe, a nic pośrodku? I dlaczego wierność polskości obraca się na tej polskości szkodę, a bunt przeciwko polskości jest jej uświetnieniem?

1

A wiesz ty, co będzie z Polską

za lat dwieście?

Tematy
1

Święta Polska, cierpiąca i mężna. Polskość święta, zapita, skurwiona, sprzedajna, z gębą wypchaną frazesem, antysemicka, antyniemiecka, antyrosyjska, antyludzka. Pod obrazkiem Najświętszej Panienki. [...] Święta polskość pod knajpą i kasą.

1

Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem.

Tematy
1

Gdy Polacy będa umieć siebie samych cenić w domu, będą ich cenić i za granicą.

Tematy
1

Jakby cierpienie uczyło, to Polska byłaby jednym z najmędrszych krajów świata.

Tematy
0

Rząd, który utworzę, nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą dziedziczy. Ma ona jednak wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam działać. Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania.

wystąpienie przed tzw. sejmem kontraktowym, w dniu powołania na premiera PRL, 24 sierpnia 1989 roku

Tematy
0

Zbrodnia katyńska jest dla Rosjan zupełnie niezwykłą zbrodnią, ale z zupełnie innego powodu niż dla Polaków. Całkowite ujawnienie tej sprawy i jej precyzyjne umiejscowienie w czasie łączy się z obalaniem świętego mitu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. [...] Rosjanie musieliby oficjalnie przyznać, że wojna rozpoczęła się dwa lata wcześniej i przez te dwa lata ZSRR było przyjacielem III Rzeszy. To jest najważniejsza dla Rosjan konsekwencja przyznania się do Katynia.

Tematy
0

Silna Polska jest błogosławieństwem dla narodów Europy, [...]. A silna Europa jest błogosławieństwem dla Zachodu oraz całego świata.

A strong Poland is a blessing to the nations of Europe, [...]. A strong Europe is a blessing to the West and to the world.

Tematy
0

[...] milion Polaków [...] podjęło modlitwę. Nie prosili o bogactwa. Nie prosili o przywileje. Słowami pieśni wypowiedzieli trzy proste słowa: „My chcemy Boga”.

[...] a million Polish men, women, and children suddenly raised their voices in a single prayer. [They] did not ask for wealth. They did not ask for privilege. Instead, one million Poles sang three simple words: “We Want God.”

Tematy
0

Polska jest w geograficznym sercu Europy, a co ważniejsze: w polskim narodzie widać duszę Europy.

Poland is the geographic heart of Europe, but more importantly, in the Polish people, we see the soul of Europe.

Tematy
0

Gadu, gadu, stary dziadu!

Pleć, pleciuga, byle długo;

Bajże, baju, po zwyczaju

O tym, naszym polskim kraju!

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o Polsce
Opis tematu

Za umowną datę powstania państwa polskiego przyjmuje się rok 966, gdy książę Mieszko I, władca obszarów mieszczących się współcześnie w większości w granicach Polski, przyjął chrzest.

W 1025 roku powstaje Królestwo Polskie, którego pierwszym królem był syn Mieszka I, Bolesław Chrobry. W 1569 roku Polska zawiera porozumienie z Wielkim Księstwem Litewskim, podpisując tak zwaną unię lubelską. W wyniku podpisanej unii powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, jedno z największych i najludniejszych państw na mapie szesnasto- i siedemnastowiecznej Europy, które po rozejmie w Dywilinie, w latach 1618–1621 miało powierzchnię 0,99 mln km².

Rzeczpospolita przestała istnieć w wyniku rozbiorów w latach 1772–1795, kiedy jej terytorium podzielone zostało między Prusy, Rosję i Austrię. Po 123 latach, pod koniec I wojny światowej, w 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość.