19 cytatów

Cytaty
Teksty o poezji (19 cytatów)

2

Niewykluczone, że potrafimy dokonać rzeczy większych niż Chrystus, ponieważ to, co o nim przekazała nam Biblia, jest poetycko upiększone.

Tematy
0

W tym, co wyrzuca morze, kryje się pewna poezja i tajemnica.

Tematy
0

Poezja zachowuje od zniszczenia tchnienie boskości w człowieku.

0

Co może wiedzieć maszyna

o zagadce poezji

która mnie rozwiązuje

już sześćdziesiąt lat.

0

Poezja bierze początek ze wzruszenia rozpamiętywanego w spokoju.

Tematy
0

Podobno strzela się bardzo celnie po kilku kieliszkach; zwróćcie uwagę na pokrewieństwo sztuki strzelania i poezji.

0

Zieleń w naturze to jedna sprawa, zieleń w poezji - inna.

Tematy
0

[...] poezja kłamie, choć ładnie to czyni [...]

Miasto cieni, 1954, Rozdział 16
Tematy
0

Poezja - wzruszenie i powiew, który w trzech kropkach mieszka za przecinkiem.

Tematy
0

Bo więcej waży jedna dobra strofa

Niż ciężar wielu pracowitych stronic.

0

Widzieć jasno to zarazem poezja, proroctwo i religia.

Tematy
0

Gdyby poezja żyła tylko prawdą rzeczywistą, umarłaby z głodu.

0

Miłość to tylko poetyczne określenie pożądania. Ale pożądanie nie mające w sobie nic z poezji nie jest godne zwać się miłością.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o poezji
Opis tematu

Najdawniejsze, nieużywane już znaczenie terminu "poezja", to ogół wszystkich dzieł literatury pięknej.

Utożsamienie wszystkich dzieł literatury pięknej z poezją wynikało z tego, że większość utworów literackich pisana była mową wiązaną, a dzieła pisane prozą cenione były niżej. W drugim, żywym do dziś znaczeniu terminu "poezja" oznacza mowę wiązaną, tj. wszystkie utwory pisane wierszem. W tym znaczeniu termin "poezja" jest przeciwieństwem terminu "proza".

W tym znaczeniu zakres terminu "poezja" pokrywa się z zakresem terminu "liryka". Znaczenie to jest najnowsze, używa się go od drugiej połowy XIX w. Utożsamienie poezji i liryki zaszło dlatego, że od tego czasu niemal cała twórczość epicka pisana jest prozą.