Cytaty
Teksty o państwie (34 cytaty)

2

Jeśli żyje się w jakimś państwie, to trzeba albo się o nie troszczyć, albo je opuścić – inaczej jest się skazanym na pasożytnictwo albo lokajskie narzekanie.

Tematy
2

Przemoc totalitarnego państwa jest tak wielka, że przestaje być środkiem, zmienia się w obiekt mistycznego, religijnego uwielbienia.

Tematy
2

Najniżej upadło państwo, którego rząd w milczeniu musi wysłuchiwać, jak jawni dranie prawią mu kazania o moralności.

1

[...] państwo to nie dom, tylko raczej drzewo. Drzewa się nie buduje, rośnie samo, zgodnie z prawami przyrody, i to jest dłuższa sprawa. Nie murarz jest tu potrzebny, ale ogrodnik.

Tematy
1

Najważniejszym rodzajem tolerancji jest tolerancja okazywana jednostkom przez społeczeństwo i państwo. [...] Gdy państwo staje się wartością nadrzędną, a jednostka zostaje sprowadzona do roli posłusznego narzędzia w jej ręku, wszystkie wyższe wartości zostają zaprzeczone.

Tematy
0

Obecność Polaków w Antarktyce postawi nas w rzędzie państw kulturalnych.

Tematy
0

Antysemityzm jest skutkiem nieświadomości ludu, który nie umie znaleźć przyczyny swoich nieszczęść i cierpień. Ciemni ludzie dopatrują się jej w Żydach, a nie w ustroju państwowym i społecznym.

Tematy
0

Wśród partii niemieckich zapanowała [...] zgoda co do tego, że co najmniej pięć procent lasów gospodarczych powinno być pozostawionych samym sobie, by mogły z nich powstać puszcze jutra. Na pozór to niewiele, a w porównaniu z państwami strefy tropikalnej, którym cały czas czynimy wyrzuty z powodu niedostatecznej ochrony lasów deszczowych, wręcz zawstydzające.

Spuszczony ze smyczy, strona 245
Tematy
0

W sektorze prywatnym stawki płac muszą być zależne od tego, na co może sobie przedsiębiorstwo pozwolić, od dochodowości i wydajności danego przedsiębiorstwa. W sektorze państwowym kluczem również jest to, na ile można sobie pozwolić, czyli, w tym wypadku, jak duży ciężar wypada nałożyć na podatnika oraz na obywateli płacących lokalne podatki majątkowe.

Rozdział IV: Nie wszystko w porządku, Jack, Kłopoty z przemysłem, strona 109
Tematy
0

[...] państwo demokratyczne nie jest narzędziem narodu, ale wspólnoty obywateli.

Tematy
0

Państwo nie dba o to, czy obywatel będzie żył, czy umrze. Dla państwa i jego archiwów istotne jest wyłącznie ustalenie, czy obywatel żyje, czy umarł.

Tematy
0

[...] państwo nie może odebrać życia po to, aby przekonać nas, że odbieranie życia jest złem.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o państwie
Opis tematu

Państwo jest przymusową organizacją, wyposażoną w atrybuty władzy zwierzchniej po to, by ochraniać przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi ład, zapewniający zasiedlającej jego terytorium społeczności, składającej się ze współzależnych grup o zróżnicowanych interesach, warunki egzystencji korzystne odpowiednio do siły ich ekonomicznej pozycji i politycznych wpływów [według Mariusz Gulczyński: Nauka o polityce.

Wyd. Druktur, Warszawa 2007]. Prawne kryteria państwowości, przyjęte na mocy konwencji w Montevideo z 1933, określane są następująco: (artykuł 1.

) "Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego powinno mieć następujące elementy. stałą ludność,.