8 cytatów

Cytaty
Teksty o ojcu (8 cytatów)

0

Wyobrażali sobie, co zdarza się często w przypadku ojców i synów, że ich zachowania i bardzo odmienne style myślenia nie zmienią się nigdy, dzięki czemu ich wzajemny stosunek na zawsze pozostanie taki sam... i dzieciństwo będzie trwać wiecznie.

Polaroidowy pies, Rozdział drugi
Tematy
0

[...] pierwszym symptomem starości w przypadku mężczyzny jest upodabnianie się od pewnego momentu do własnego ojca.

Tematy
0

[...] jeśli każdy ojciec i każda matka wolą własne dzieci od dzieci innych, to przecież nie dlatego, że przeprowadzili badania rynkowe.

Tematy
0

Ojciec: - Córeczko, Salomon powiada, gdy cię źli chłopcy kuszą, nie słuchaj ich. - Córeczka: - Ale co mam uczynić, ojcze, gdy będą mnie kusić dobrzy chłopcy?

Tematy
0

Walka o wolność, gdy się raz zaczyna,

Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna.

Tematy
0

Mając 40 lat stwierdza, że trzeba mu kogoś, kto wskaże drogę, pochwali go albo zgani: ojca. Autorytetu, nie władzy.

Tematy
0

Koloryt naszego świata wywodzi się ze stosunku do matki, a jego forma ze stosunku do ojca.

Tematy

Cytaty o ojcu
Opis tematu

W prawie rodzinnym ojciec jest wstępnym krewnym pierwszego stopnia w linii prostej, od którego dziecko pochodzi bezpośrednio.

W genealogii ojca z dzieckiem łączy filiacja, a z matką dziecka – koicja. W języku mówionym ojcem nazywa się czasem także teścia. Ojciec wychowujący dzieci z poprzedniego małżeństwa swojej żony to ojczym.

patriarchat. Dzień Ojca.