Cytaty
Teksty o odpowiedziach

Od sposobu stawiania pytań zależy to, jakiego rodzaju odpowiedzi będzie można otrzymać.

Tematy

Dość często, jeśli jedno z partnerów wprowadza ulepszenia, drugie także się zmienia. Ta realna współzależność jest jednym z cudów, jakie napotykamy w swym życiu. Kiedy uczeń jest gotów – zjawia się nauczyciel. Gdy pada pytanie – znajdujemy odpowiedź. A kiedy jesteśmy przygotowani na to, by otrzymywać, nasze życzenia się spełniają.

Tematy

Jeśli ktoś ma odpowiedzi na wszystkie pytania, oto dowód, że Bóg nie jest z nim. To dowód, że jest fałszywym prorokiem, który używa religii do swoich celów. Wielcy przewodnicy ludu Bożego, tacy jak Mojżesz, zawsze pozostawiali miejsce dla wątpliwości.

Tematy

[Psychologia] Mnóstwo pytań, a w odpowiedzi tylko hipotezy.

Jo Nesbø Jo Nesbø Ståle Aune Wybawiciel
Strona 243 Część druga. Wybawiciel 18. Piątek, 18 grudnia. Zsyp
Tematy

Moją siłą jest to, że na nic nie znalazłem odpowiedzi.

Tematy

A więc pytamy bezustannie,
Aż garść ziemi zamknie nam usta.
Ale czy jest to odpowiedź?

Tematy

Gdy brakuje pytań, nie ma potrzeby poszukiwania odpowiedzi. Pytania otwierają drogę do poznania, odpowiedzi - drogi tej nie zamykają.

Tematy

Nadal nie znamy odpowiedzi na tak wiele pytań. Być może jesteśmy ubożsi o hipotetyczne wyjaśnienie albo też bogatsi o kolejną tajemnicę. A czy to nie jest co najmniej równie piękne?

Sekretne życie drzew
Zagadkowy transport wody
Tematy

Aby zadać pytanie, trzeba już znać przynajmniej część odpowiedzi.

Tematy

Najciekawsze pytania wciąż pozostają pytaniami. Kryją w sobie tajemnicę. Do każdej odpowiedzi trzeba dodać ‘być może’. Tylko na nieciekawe pytania można udzielić ostatecznych odpowiedzi.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o odpowiedziach
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.