Cytaty
Teksty o odkryciach

Proszę zajrzeć w siebie. Musi się pan dowiedzieć, kim jest, a to oznacza zazwyczaj odkrycie, czego się pan najbardziej boi. [...] Pański prawdziwy strach jest jak fretka nurkująca w ciemne tunele psychiki, drżąca ze strachu, że ktoś ją odkryje.

Tematy

Nie lubię roboty jak wszyscy, ale lubię to, co daje robota: możliwość odkrycia samego siebie. Swojej rzeczywistości – dla samego siebie, nie dla innych – czegoś, czego nikt inny nigdy się nie dowie.

I don't like work — no man does — but I like what is in work — the chance to find yourself. Your own reality — for yourself, not for others — what no other man can ever know.

Não gosto de trabalhar - nenhum homem gosta -, mas gosto do que existe no trabalho - a oportunidade de encontrar-se a si própio. Sua própria realidade - para você mesmo, não para outros -, aquilo que nenhuma outra pessoa jamais poderia saber. eles podem apenas ver o resultado final, mas nunca dizer o que realmente significa.

Il lavoro non mi piace – non piace a nessuno – ma mi piace quello che c'è nel lavoro: la possibilità di trovare se stessi. La propria realtà – per se stesso, non per gli altri – ciò che nessun altro potrà mai conoscere.

Tematy

Dla czytelników jednym z najbardziej elektryzujących odkryć jest właśnie to, że są czytelnikami – że nie tylko potrafią czytać [...], ale że są w tym zakochani. [...] Pierwszej książki, która to sprawi, nie zapomina się nigdy.

Stephen King Stephen King Narrator Znalezione nie kradzione
Część 1 Zakopany skarb 1979-2014
Tematy

Cieszę się, że nie urodziłem się przed odkryciem herbaty.

Tematy

Wartość nauki polega na szczęściu, które ona przynosi ludziom. [...] Odkrycia naukowe same w sobie są najwyższą wartością! Doskonalą człowieka bardziej niż kotły parowe, turbiny, lotnictwo i cała metalurgia od Noego do naszych czasów. Duszę doskonalą, duszę!

Tematy

W młodości człowiek sądzi, że seks jest kulminacją zaufania. Później odkrywa, że to ledwie początek.

Tematy

Najtrudniej jest odkrywać wciąż na nowo to, co i tak już wiemy.

Są prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi,

Są takie, które szepce swemu narodowi;

Są takie, które zwierza przyjaciołom domu;

Są takie, których odkryć nie może nikomu.

Tematy

Samo słowo odkrycie nie jest najwłaściwsze, ponieważ oznacza ono uświadomienie sobie czegoś, co od dawna istnieje; potrzebny jest dowód, który nie ma już charakteru odkrycia, lecz określa co najwyżej drogę, która nas do niego doprowadziła. [...] Odkrycie w istocie nie jest aktem twórczym.

Tematy

Do największych odkryć, na które wpadł rozum ludzki w nowszych czasach, należy moim zdaniem sztuka recenzowania książek bez ich czytania.

Tematy

Mieszkaniec kontynentu amerykańskiego, który pierwszy zobaczył Kolumba, dokonał przykrego odkrycia.

Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte, machte eine böse Entdeckung.

Ludzie, którzy zbyt wiele czytają, rzadko dokonują wielkich odkryć.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o odkryciach
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.