Cytaty
Teksty o nudzie (32 cytaty)

4

Wszyscy mężowie są nudni [...]. Żadna kobieta mająca, co nieco oleju w głowie nie wychodzi za mąż, żeby ją ktoś zabawiał, tylko żeby ją utrzymywał.

Tematy
0

Chciałbym wystawić wspaniałą sztukę teatralną, która jednak zacznie się dopiero wtedy, gdy wszyscy, z wyjątkiem jednej osoby, już wyjdą z teatru, bo tak zdążyli się wynudzić, że zrezygnowali z przedstawienia.

Tematy
0

[...] ludzie popełniają samobójstwo nie tylko wskutek poczucia winy.
Czasami wystarczy nudny program w telewizji.

Det. em., Rozdział 13
Tematy
0

[...] chciałem tworzyć dla dzieci. Uznałem, że jest to rodzaj twórczości, który daje największe możliwości. Na przykład jeśli chodzi o kolory. Można w pełni korzystać z własnej fantazji i wyobraźni. Wcześniejsza praca była zbyt nudna.

Tematy
0

Wszyscy byliśmy ogłuszeni nudą. Było rzeczą niemożliwą uciec przed nią, przed jej nieustannym dudnieniem i migotaniem. Niczemu już się nie dziwię. Może ściana była także tylko ostatnią rozpaczliwą próbą jakiegoś umęczonego człowieka, który musiał wybuchnąć albo popaść w obłąkanie.

Tematy
0

Jest więc nuda, jak wszystkie uniwersalne ludzkie zjawiska, pochwały godna, ale i niebezpieczna.

0

[...] człowiek automatycznie się uczył, że wszystko, co wolno, jest potwornie nudne, a ciekawe tylko to, co zabronione.

0

Każdy bohater staje się w końcu nudziarzem.

Tematy
0

Bez kłamstwa prawda skonałaby z nudów i rozpaczy.

Tematy
0

Czy człowiek narodził się po to, aby żyć w konwulsjach niepokoju i w letargu nudy?

Tematy
0

Na wszystkie nasze pytania Nuda odpowiada zawsze tak samo: świat jest już odkryty.

Część II, Rozdział 25
0

Gdyby aniołowie chwycili za pióra, jakąż nudą powiałoby z ich utworów i listów?

Tematy
0

Nudzić się to mieć odczucie niewspółistotności ze światem.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o nudzie
Opis tematu

Nuda to stan obojętności i braku zainteresowania.

Jest traktowana jako odmiana frustracji lub stresu. Czasami może doprowadzić do innych stanów emocjonalnych, jak np. agresji. Kierując się wskaźnikami mierzącymi jej wartość emocjonalną (odczuwanie emocji o zabarwieniu pozytywnym, bądź negatywnym) i stopniem pobudzenia organizmu (od uczucia spokoju do uczucia poddenerwowania) można wyróżnić pięć rodzajów nudy.

nuda obojętna (ang. indifferent boredom) - towarzyszy jej stan relaksu, wycofania i obojętności.