Cytaty
Teksty o normach (9 cytatów)

0

Nędza zwalniała [...] od konieczności przestrzegania obowiązujących norm zachowania, tak jak posiadanie pieniędzy zwalnia od pracy.

Rozdział 1, strona 13
Tematy
0

Gdy przekracza się pewne granice, łamie normy, które dotychczas wskazywały nam drogę, otwiera się nowy rozdział w życiu, zeszyt z czystymi kartkami, który będzie zapisywany nowymi historiami, ręką innego już człowieka.

Adam, 15 czerwca 2015, strona 88
Tematy
0

Nienormalna reakcja na nienormalną sytuację jest normą.

Część pierwsza: Moje przeżycia w obozie koncentracyjnym, strona 45
Tematy
0

Żyję na marginesie społeczeństwa, a normy społeczne nie odnoszą się do tych z marginesu.

Tematy
0

Chciałem dostosować się do normy, chciałem sprostać wymogom, których nikt mi nie stawiał, chciałem być czymś lub udawać coś, czym wcale nie jestem. I w ten sposób raz jeszcze doszło do tego, że zadałem gwałt samemu sobie i całemu w ogóle życiu.

Tematy
0

W przypadku urojeń granica między tzw. normą a patologią nie zawsze jest wyraźna i często właśnie na tym terenie styka się świat nocy ze światem dnia.

Tematy
0

Podobnie jak reagujemy lękiem, gdy ziemia zacznie drgać pod naszymi stopami lub gdy słońce ulegnie zaćmieniu, tak też zachowanie ludzkie, które wykracza poza granice przyjętych norm i jest niewytłumaczalne i nieprzewidzialne, budzi w nas lęk.

Tematy
0

Każdy jest potencjalnym mordercą, tylko jego żądza mordu ukryta jest pod powierzchnią obowiązujących norm zachowania społecznego.

Tematy
0

Najważniejszym z ludzkich wysiłków jest dążenie do przestrzegania norm moralnych. Od tego zależy nie tylko nasza wewnętrzna równowaga, ale wręcz samo nasze istnienie. Moralność sprawia, że życie staje się piękne i godne.

Tematy

Cytaty o normach
Opis tematu

norma – w technice to dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzujący jak najszerzej pojętą działalność badawczą, technologiczną, produkcyjną, usługową.

w matematyce to. norma – w algebrze liniowej i analizie matematycznej funkcja z przestrzeni liniowej w zbiór . .

. .