Cytaty
Teksty o nieśmiertelności (18 cytatów)

1

Rodzice w życiu prawie każdego człowieka są postaciami najbliższymi i nawet gdy on sam zbliża się do śmierci, stają się jeszcze bliżsi, pojawiają się nie tylko w żywych wspomnieniach, ale w snach, w ten sposób osiągając swoistą nieśmiertelność.

Tematy
1

Dostojewski jest nieśmiertelny!

Dostoevsky is immortal!

Достоевский бессмертен!

0

Nieśmiertelność to koncepcja [...]. Jeśli potraktujesz śmiertelność jako byt – nie śmierć, ale jej przeczucie i strach przed nią – wtedy nieśmiertelność jest brakiem takiego strachu.

Tematy
0

Bycie nieśmiertelnym jest mało znaczące; z wyjątkiem człowieka, wszystkie stworzenia są nieśmiertelne, nic bowiem nie wiedzą o śmierci; boska, przerażająca i niepojęta jest wiedza, że jest się nieśmiertelnym.

Nieśmiertelny
Tematy
0

Natura zdawała się roztropnie starać o to, aby głupstwo ludzkie było przemijające; otóż, książki dają mu nieśmiertelność.

List LXVI. Rika do ***
Tematy
0

Dzieci są jedyną formą nieśmiertelności, której możemy być pewni.

Tematy
0

Śmiertelność nadaje życiu sens. Nieśmiertelność jest rodzajem zapomnienia - tak jak i sama śmierć.

Tematy
0

Powiedz coś, co się samo przez się rozumie, po raz pierwszy - staniesz się nieśmiertelny.

0

Chcesz umrzeć! Lecz czy było kiedykolwiek więcej nieśmiertelności w pragnieniu śmierci, więcej nieskończoności w idei końca?

Część III, Rozdział 44
Tematy
0

Jedyną wadą nieśmiertelności jest to, że przychodzi ona dopiero po śmierci.

Tematy
0

Nasze słowa i uczucia są nieśmiertelne.

Tematy
0

Jednostka jest śmiertelna na tle nieśmiertelności życia.

Tematy
0

[...] musi człowiek i nieśmiertelności pragnąć, jeżeli przedmiotem miłości jest wieczne posiadanie dobra.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o nieśmiertelności
Opis tematu

Pojęcie nieśmiertelności używane jest w różnych znaczeniach w zależności od kontekstu.

Ich wspólną cechą jest nieuleganie śmierci, ale dokładne znaczenie może być bardzo różne. Poniżej zebrano najczęściej używane znaczenia dla tego pojęcia. Biologiczna nieśmiertelność – hipotetyczny stan organizmu żywego, w którym może on całkowicie zabezpieczyć się przed możliwością śmierci,.

Zaniedbywalne starzenie się – stan organizmu żywego, w którym prawdopodobieństwo jego śmierci nie rośnie z czasem, nie maleją jego zdolności fizjologiczne, rozrodczość ani odporność na choroby. Stan taki stwierdzono m.in. u niektórych ryb, żółwi i małży.