Cytaty
Teksty o Niemczech

[...] to, co jest dobre dla Niemiec, niekoniecznie musi sprawdzić się u nas.

w kontekście naśladowania rozwiązań zastosowanych w Niemczech w ich decyzjach dotyczących gospodarki narodowej przed 1980 rokiem
Margaret Thatcher Margaret Thatcher Moje lata na Downing Street
Strona 108 Rozdział IV: Nie wszystko w porządku, Jack Kłopoty z przemysłem
Tematy

Wśród partii niemieckich zapanowała [...] zgoda co do tego, że co najmniej pięć procent lasów gospodarczych powinno być pozostawionych samym sobie, by mogły z nich powstać puszcze jutra. Na pozór to niewiele, a w porównaniu z państwami strefy tropikalnej, którym cały czas czynimy wyrzuty z powodu niedostatecznej ochrony lasów deszczowych, wręcz zawstydzające.

Sekretne życie drzew
Strona 245 Spuszczony ze smyczy
Tematy

Zaprawdę wcale nie żartuję, drodzy krajanie, kiedy przyznaję, że Niemcy nie posiadają esprit, bo tę odrobinę ateizowania wśród nas nie można jeszcze nazwać esprit.

Mamy pokazać na scenie niemiecki charaktery. Znakomicie. A te niemiecki charaktery pokażą nas na szubienicy. Nieprawdaż?

Tematy

Oto jeszcze jedno zastosowanie zasady względności [...]: dzisiaj określają mnie w Niemczech jako niemieckiego uczonego, a w Anglii jako szwajcarskiego Żyda. Gdyby los przeznaczył mi kiedyś rolę czarnej owcy, sytuacja się odwróci: dla Niemców będę szwajcarskim Żydem, a dla Anglików niemieckim uczonym.

Tematy

Nieszczęściem Niemiec jest to, że są wciąż zatruwane, najpierw przez nadmiar, a potem przez niedostatek.

Tematy

Niemcy jako cały naród odpowiadają za te masowe morderstwa i jako naród muszą za nie ponieść karę. [...] Naród niemiecki popierał partię narodowosocjalistyczną i obrał Hitlera kanclerzem, pomimo iż w swojej książce i przemówieniach przedstawił on swe haniebne zamiary tak jasno, że nie można ich było nie zrozumieć.

Tematy

Gdybym wiedział, że Niemcom nie uda się wyprodukować bomby atomowej, nie kiwnąłbym nawet palcem.

Tematy

Hitlerzy przychodzą i odchodzą, a naród niemiecki i państwo niemieckie pozostają.

Tematy

W Niemczech istnieje z całą pewnością więcej pisarzy niż wszystkie cztery strony świata potrzebowałyby dla swej pomyślności.

Tematy

Powiedzcie, czy istnieje jeszcze poza Niemcami kraj, w którym się raczej uczy nosa zadzierać niż czyścić.

Tematy

Cytaty o Niemczech
Opis tematu

W starożytności na terenie obecnych Niemiec zamieszkiwały plemiona Bałtów i Celtów, Germanie zamieszkiwali natomiast w Skandynawii i na wyspach Morza Bałtyckiego.

Zanim zostali po raz pierwszy wzmiankowani w źródle historycznym, zaczęli migrować wzdłuż wybrzeży Bałtyku. Plemiona germańskie zdominowały dawnych mieszkańców tych ziem, a w późniejszym okresie wkroczyły na teren cesarstwa rzymskiego. W początkach średniowiecza w VI wieku na terenie obecnych Niemiec pojawili się Słowianie.

Zamieszkiwali oni przede wszystkim ziemie nad Łabą i na wschód od niej. Słowiańskie osadnictwo miało też miejsce na terenie dzisiejszej Bawarii (Bavaria Slavica).