Cytaty
Teksty o naukowcach (10 cytatów)

1

Kiedy dzieci zaczną patrzeć na naukowców tak samo jak patrzą na muzyków czy aktorów, ludzkość wskoczy na nowy, wyższy poziom.

Tematy
1

Gdybym był znów młody i mógł sobie wybrać zawód, nie próbowałbym zostać naukowcem ani uczonym, ani nauczycielem. Wolałbym być raczej hydraulikiem lub domokrążcą w nadziei zdobycia tej skromnej cząstki niezależności, jaką osiągnąć można we współczesnym świecie.

Tematy
0

Praca wielu przeciętnych, ale odpowiedzialnych naukowców jest niezbędna do tego, aby wyprodukować jednego geniusza.

Jak być uczonym? Ascetyka pracy naukowej
Tematy
0

Zrozumienie to nie przywilej naukowców, to interes każdego z nas.

Tematy
0

Jeśli starszawy, uznany naukowiec mówi, że coś jest możliwe, niemal z pewnością ma rację, lecz jeśli mówi, że to jest niemożliwe, najprawdopodobniej się myli.

Tematy
0

Naukowcy usiłują przekształcić to co niemożliwe – w możliwe. Politycy często chcą przekształcić to co możliwe – w niemożliwe.

Tematy
0

Nie zawsze dobry lekarz praktyk jest dobrym naukowcem i odwrotnie.

Tematy
0

Zdrowy naukowiec to człowiek, u którego rozmyślanie nie jest czymś chorobliwym.

Tematy
0

Niektórzy stają się naukowcami, tak jak inni żołnierzami, dlatego tylko, że nie nadają się do niczego innego.

Tematy
0

Naukowiec jest niczym mimoza, gdy sam popełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy odkryje błąd zrobiony przez kogoś innego.

Tematy

Cytaty o naukowcach
Opis tematu

Zawód naukowca charakteryzuje się „wnikliwością w rozróżnianiu rzeczy na pozór jednakowych, zdolnością kojarzenia rzeczy na pozór ze sobą nie związanych oraz krytycyzmem w rozpoznawaniu prawd i fałszów mających pozory prawd.

Zamiłowanie towarzyszące takiemu talentowi przejawia się jako pasja badawcza, na którą składają się niepokój wobec niewiadomego oraz pragnienie uzyskania najtrafniejszych odpowiedzi i najracjonalniejszych rozwiązań”. Pasji badawczej nie można zamówić, zaplanować czy nakazać. Jest stanem psychicznym, który nie opuszcza naukowca w żadnej godzinie (stąd stereotypowe wyobrażenia uczonego robiącego, pod wpływem nagłego impulsu, notatki na marginesach czytanych gazet i na serwetkach w kawiarni).

Angielski wyraz scientist (odpowiednik polskiego „naukowiec”) został wymyślony w 1833 roku przez Williama Whewella na prośbę poety Samuela Coleridge'a. Wcześniej posługiwano się zwrotami „filozof przyrody” (ang.