Cytaty
Teksty o moralności (52 cytaty)

1

Byłoby lepiej na świecie, gdyby wysiłek wkładany w wynajdywanie najsubtelniejszych praw moralnych, obracano na przestrzeganie najbardziej podstawowych.

1

Wszystkie organizacje mają dekalog moralny – nawet załoga statku pirackiego.

Tematy
0

Dlaczego niektórzy uczeni, przede wszystkim jednak politycy w rodzaju tych z resortów rolniczych, stawiają nadal taki opór, gdy mowa jest o zdolności do odczuwania szczęścia i cierpienia przez naszych zwierzęcych krewniaków? Przeważnie chodzi o przemysłową hodowlę masową, która winna być chroniona dzięki opłacalnym metodom chowu i leczenia. [...] wykorzystywanie zwierząt znacznie by się skomplikowało, jeżeli przy każdym posiłku albo skórzanej kurtce przyjemność mąciłyby zastrzeżenia moralne.

Tematy
0

Wszystkie decyzje estetyczne są tak naprawdę decyzjami moralnymi.

0

[...] świat jest pełen kamieni przeznaczonych dla ladacznic.

0

[...] w sprawach moralnych [...] każda wiedza przychodzi za późno. [...] Moralna strona każdego działania – w przeciwieństwie do strony technicznej – jest absolutnie nieprzewidywalna i daje się zrozumieć i ocenić dopiero po fakcie.

0

Całkiem inne są przeto zasady, które rządzą długami pieniężnymi, i te co się do długów moralnych odnoszą.

0

Wygląda na to, że moralność stała się sprawą mody: narkotyki i de Sade jednego roku, kakao i dziewictwo - w roku następnym.

Tematy
0

Nie troszczyć się o to, czy coś jest prawdą, czy nią nie jest, w przypadku gdy dobrze się z tym czujemy, jest moralnie równie złe jak brak zainteresowania tym, skąd pochodzą nasze pieniądze, wtedy gdy je posiadamy.

Tematy
0

Moralność dobra dla naszych ojców, nie jest dość dobra dla naszych dzieci.

0

Każdy człowiek posiada moralną backside, której nie pokazuje bez potrzeby i zasłania tak długo, jak to jest możliwe, spodniami przyzwoitości.

0

[Zorba] krusząc zewnętrzną powłokę życia — logikę, moralność i etykę — dociera do jego istoty.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o moralności
Opis tematu

Moralność jest jednym ze społecznych systemów normatywnych (systemów norm społecznych, zasad).

Zwykle jednocześnie istnieje kilka konkurencyjnych (i po części zgodnych, po części różnych) systemów normatywnych, funkcjonujących w obrębie kultury, na przykład. normy postępowania, dopuszczone przez prawo. normy moralne – normy nakładane przez dany system filozoficzny, religijny[potrzebny przypis].

normy konkretnej społeczności, którym jednostka podporządkowuje się w procesie socjalizacji (tzw. prawo obyczajowe, niepisane). Pochodzeniem zasad moralnych i ich sensem zajmuje się etyka.