Cytaty
Teksty o monetach (3 cytaty)

0

Dzieciństwo jest jak zatarte oblicze na złotej monecie, która dźwięczy czysto.

Tematy
0

Gorsza lepszą monetę z obiegu wypędziła.

0

Rada: najmniejsza moneta w obiegu.

Tematy

Cytaty o monetach
Opis tematu

Pierwsze monety powstały w VII w. p.n.e. w Lidii (dzisiejsza Turcja).

Były one wykonane z elektrumu (stopu złota i srebra, naturalnie występującego w niektórych rzekach Azji Mniejszej) i miały owalny kształt. Następnie, monety zostały rozpowszechnione w Basenie Morza Śródziemnego przez Fenicjan oraz Greków. Metalowe pieniądze wykształciły się także niezależnie w Chinach i Indiach.

Główne elementy składowe monety to: awers i rewers (strona zawierająca informacje o emitencie i strona odwrotna), otok, rant, rzadziej egzerga. Poza tym, podczas opisywania monetę dzieli się na dwa pola (lewe i prawe) oraz odcinek.