Cytaty
Teksty o modlitwie (31 cytatów)

1

[Modlę się] Tylko w ostateczności. Cenię ludzi radzących sobie ze swoimi problemami bez niczyjej pomocy.

Tematy
0

[...] milion Polaków [...] podjęło modlitwę. Nie prosili o bogactwa. Nie prosili o przywileje. Słowami pieśni wypowiedzieli trzy proste słowa: „My chcemy Boga”.

[...] a million Polish men, women, and children suddenly raised their voices in a single prayer. [They] did not ask for wealth. They did not ask for privilege. Instead, one million Poles sang three simple words: “We Want God.”

Tematy
0

Gdy się modlimy, Bóg patrzy na nasze serca, a nie na formę naszych słów.

Arabski katechumen, strona 82
Tematy
0

Modlitwa człowieka smutnego nigdy nie ma dość siły, by wznieść się do ołtarza Boga.

Tematy
0

Wtedy zapłakałem nad nią, i nad sobą zapłakałem, i pomodliłem się gorliwie o to, ażeby już nigdy więcej jej nie spotkać do końca dni swoich.

Tematy
0

Czy modlitwa nie jest badaniem prawdy, wyprawą duszy w nieodkrytą nieskończoność? Nie zdarzyło się jeszcze, by człowiek modląc się sercem niczego się przy tym nie nauczył.

0

Wytrwaj w modlitwie. - Wytrwaj, choćby twój wysiłek wydawał się daremny. - Modlitwa jest zawsze owocna.

Tematy
0

Powoli. - Uważaj, co mówisz, kto to mówi i do kogo. - Bo to szybkie klepanie bez zastanowienia się, to pusty hałas, łomotanie w blachę. Więc powiem ci za św. Teresą, iż choćbyś najdłużej poruszał wargami, nie uważam tego za modlitwę.

0

Kościół śpiewa, gdyż sama mowa nie wystarczałaby dla modlitwy.

Tematy
0

Modlitwa o dzikość serca trzymana jest w klatkach.

Tematy
0

Człowiek świadomy swego szczęścia i swej słabości staje się zabobonny, ucieka się do modlitwy itp.

Tematy
0

[...] wypowiedziała słowa modlitwy. Same słowa nie miały żadnego znaczenia. Znaczenie było jej obojętne. Ważne było tylko to, że je wypowiada.

Rozdział trzeci - Aomame - Kilka faktów, które uległy zmianie

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o modlitwie
Opis tematu

Modlitwa jest czynnością kultową, charakterystyczną dla wielu religii, polegającą na wezwaniu do bóstwa.

Wywodzi się z praktyk magicznych i początkowo miała formę zaklęcia, które według wierzeń posiadało moc oddziaływania na rzeczywistość za pomocą słów. Za skuteczny element zaklęcia-modlitwy uchodziło wymawianie imienia wzywanego bóstwa. Wraz z rozwojem religii i kultu religijnego powstały inne rodzaje modlitwy (np. dziękczynne).

Współcześnie najczęściej modlitwa łączy w sobie różne cechy wezwania: prośbę, podziękowanie, hołd itd. Często język modlitwy jest sformalizowany i zrozumiały jedynie dla znających język sakralny.