Cytaty
Teksty o młodzieży (18 cytatów)

0

W przeciwieństwie do większości dzisiejszej młodzieży ja nadal przejawiam skłonność do buntu.

Tematy
0

Wspominać młodzieży o dziełach jej przodków, dać jej poznać najświetniejsze Narodu epoki, stowarzyszyć miłość Ojczyzny z najpierwszymi pamięci wrażeniami, jest to nieomylny sposób zaszczepienia w Narodzie silnego przywiązania do kraju; nic już wtenczas tych pierwszych wrażeń, tych rannych pojęć zatrzeć nie zdoła, wzmagają się one z latami, usposabiając dzielnych do boju obrońców, do rady mężów cnotliwych.

Tematy
0

Młodzi są coś warci jedynie wówczas, gdy napotkają sprzeciw, a zwłaszcza gdy są prześladowani.

Tematy
0

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

0

Wy, którzy się boicie, że sztuka przywiedzie młodzież do upadku, śpijcie spokojnie! Nie upadają młodzi tak łatwo jak wy sami.

Tematy
0

[...] młodzi ludzie są czasem mądrzejsi od starych. Nie mają za sobą lat różnych doświadczeń życiowych, więc podchodzą do wielu spraw bez uprzedzeń. Wierzą, że wszystko jest możliwe.

Tematy
0

Młodzi ludzie, dlatego tak dużo mówią o życiu, bo życia nie znają.

Tematy
0

Mężczyźni, póki młodzi, chociaż w myślach zmienni,
W uczuciach są od dziadów stalsi, bo sumienni.

Księga V, Kłótnia, wersy: 25, 26
Tematy
0

Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem,

Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem.

Tematy
0

Uważam, że starsi ludzie, którzy mają niewiele do stracenia, powinni częściej ujmować się za młodymi, którzy mają znacznie mniejsza swobodę działania.

Tematy
0

Upokarzanie i psychiczne gnębienie uczniów przez niedouczonych i egoistycznych nauczycieli sieje spustoszenie w młodych umysłach, powodując w późniejszym wieku opłakane skutki, których już nie da się naprawić.

Tematy
0

Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista.

Tematy
0

O, Młodzieży: czy wiecie, że nie jesteście pierwszym pokoleniem, które pragnie życia pełnego piękna i wolności? Czy wiecie, że wszyscy wasi przodkowie czuli to samo, co wy teraz - i padli ofiarą kłopotów i nienawiści? Czy wiecie, że wasze najżarliwsze życzenia mają szansę się spełnić tylko wtedy, gdy uda wam się zdobyć miłość i zrozumienie ludzi, zwierząt, roślin i gwiazd, tak że wszelką radość stanie się waszą radością, a wszelki ból waszym bólem.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o młodzieży
Opis tematu

Pod względem faz rozwoju człowieka przyjmuje się granice wiekowe dla młodzieży między 13.

a 18. rokiem życia. W okresie wiekowym, do którego zalicza się młodzież następuje gwałtowne dojrzewanie, wzrost.

Jest to okres, w którym człowiek rozwija swoje umiejętności, zainteresowania, wiedzę o świecie (praktyczną i teoretyczną). Młodzieży przysługują prawa ustalone przez władze państwa (ograniczone władzą opiekuna).