Cytaty
Teksty o mędrcach

Wszystkie objawienia są niczym innym, jak tylko palcem wskazującym na księżyc. Tu na Wschodzie mówimy: „Kiedy mędrzec wskazuje księżyc, idioci patrzą na palec”.

Jean Guitton, bardzo pobożny i ortodoksyjny pisarz francuski, dodaje do tego przerażający komentarz: „Często używamy tego palca, by wyłupać oczy”.

Tematy

Mędrzec jest obrazem Bogów, a Bogowie niczego nie potrzebują. Jesteśmy Bogom tym bliżsi, im mniej mamy potrzeb.

Władza materialna znajduje się w ręku ludzi możnych i bogatych; władza intelektualna należy do mędrców lub kapłanów; władzę moralną zaś dzierżą kobiety.

Tematy

Dwaj najwięksi mędrcy kończącej się starożytności: Epiktet i Marek Aureliusz, niewolnik i cesarz.

Tematy

Głupiec głupotę kosi, mędrzec – mądrość. Każdy znajduje to, czego mu trzeba.

Tematy

Być mędrcem - to słuchać innych i rozumieć siebie, to brać od każdego i dawać wszystkim.

O tyle mędrzec wie więcej, o ile potrafi przekonać innych.

Wśród głupców - nikt nie jest mędrcem, ale i wśród mędrców - także.

Tematy

Powiadają, że filozofowie i prawdziwi mędrcy są obojętni. To nieprawda: obojętność to paraliż duszy, przedwczesna śmierć.

Tematy

Chaos zawdzięczamy nie tyle głupcom, co mędrcom, którzy przecenili swoje siły.

Tematy

Głębia prawdy sprawia, że jest ona jednakowo rozumiana przez mędrca i przez dziecko.

Tematy

Są prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi,

Są takie, które szepce swemu narodowi;

Są takie, które zwierza przyjaciołom domu;

Są takie, których odkryć nie może nikomu.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o mędrcach
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.